TE-toimiston työtarjous tehostaa rekrytointia

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömälle työnhakijalle välittämä työtarjous lyhentää huomattavasti avoimen työpaikan täyttämiseen käytettyä aikaa ja tehostaa koko rekrytointiprosessia. 

Tiedot käyvät ilmi TEM-analyysista Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä. Sen on laatinut tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä..

Työtarjouksella tarkoitetaan sitä, että TE-toimisto kehottaa työtöntä työnhakijaa hakemaan tiettyä avointa työpaikkaa. Jos työnhakija ei noudata kehotusta, hän voi menettää oikeutensa työttömyysturvaan.

Työtarjousta käytetään yhtenä rekrytointikeinona noin 30 prosentissa työpaikkailmoituksista. Työtarjousten merkitystä kuvaa se, ettei mikään muu työpaikan, työnantajan tai toimintaympäristön ominaisuus vaikuta työpaikan täytön ja rekrytoinnin tehokkuuteen yhtä voimakkaasti. 

Työtarjous vaikuttaa rekrytoinnin kestoon enemmän kuin se, onko työpaikka maaseudulla vai kaupungissa tai onko kyseessä pätkätyö vai vakinaisempi paikka. Rekrytoinnin kestolla on  huomattava taloudellinen merkitys, koska avoimet työpaikat ovat potentiaalista työllisyyttä ja tuotantoa, joten nopea rekrytointi lisää tuotantoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on joulukuussa 2013 ohjeistanut ELY-keskukset ja TE-toimistot entistä tarkemmin työtarjousten käyttötavoista. Työtarjous on ensisijaisesti sekä työnantajan että työnhakijan palvelumuoto rekrytoinnissa ja työnhaussa.

Analyysiaineistona on käytetty julkisen työnvälityksen kattavaa avointen työpaikkojen rekisteriaineistoa vuodelta 2012. Siinä on tiedot kaikkiaan 514 300:sta avoinna olleesta työpaikasta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulkoisissa työvoiman hankinnoissa 46 prosentissa käytettiin julkista työnvälitystä vuonna 2012.

Julkaisu:
Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä, TEM-analyyseja 54/2013