Työttömyysturvassa 300 euron suojaosa vuoden 2014 alusta lukien

Vuoden 2014 alusta lähtien työtön on voinut tienata bruttona 300 e/kk, ilman että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään. Kaikki tulot pitää kuitenkin ilmoittaa Kelaan entiseen tapaan, vaikka ne jäisivät alle suojaosan.

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että ansiotulojen 300 e/kk (suojaosa) ylittävästä osuudesta otetaan huomioon puolet. Jos työttömyysajan ilmoitusjakso on neljä kalenteriviikkoa, suojaosa on 279 euroa.

Esimerkki: Saat tammikuussa osa-aikatyöstä palkkaa 400 euroa. Tästä otetaan työttömyysetuuden sovittelussa huomioon 300 euroa ylittävä osuus eli 100 euroa. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavana maksupäivänä 50 euroa vähemmän kuin ilman ansiotuloja eli puolet suojaosan ylittävästä summasta vähennetään etuudesta.

Työttömyysajan ilmoitus tehdään kuten ennenkin ja palkkalaskelma tulee toimittaa Kelaan sovitellun työttömyysetuuden saamiseksi.