Tammikuun 2014 työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkoi kasvuaan

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa 2014 yhteensä 327 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 35 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 900 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa eli yhteensä 42 900. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammikuussa 69,5 prosenttia, mikä on 5,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä  oli 85 500, mikä on 18 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Lomautukset vähenivät tammikuussa

Koko maassa oli lomautettuna tammikuun lopussa arviolta 39 000 henkilöä, mikä on 1 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat lisääntyneet. Mahdollisesti 11 700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 1 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin tammikuun aikana 53 700 eli 1 800 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 76 300 työpaikkaa, mikä on 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa 117 700 henkilöä, mikä on 17 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,5 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 221 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Työttömyysaste oli 8,5 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. 

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tammikuussa 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,0 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. 

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.