Eka EURES-työpaikka -tuella töihin Eurooppaan

Eka EURES-työpaikka -hankkeella pyritään auttamaan 18–30-vuotiaita nuoria löytämään töitä toisesta EU-maasta. Apu on hyvin käytännönläheistä, sillä Euroopan komission pilottihanke tukee nuoren työnsaantia taloudellisesti.

Nuori voi saada tukea haastattelumatkaa varten 200–300 euroa riippuen siitä, miten pitkästä matkasta on kysymys. Työpaikan varmistuttua nuori saa uuteen maahan asettumiseen 600–1200 euroa maasta riippuen.

Tukea myös työnantajille

Eka EURES-työpaikka auttaa myös pieniä ja keskisuuria työnantajia löytämään nuoria 18–30-vuotiaita työntekijöitä toisesta EU-maasta.

Työnantajan on mahdollista saada taloudellista tukea muun muassa työntekijän työhön perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuen suuruus on maasta riippuen 690–1030 euroa työntekijältä.

Eka EURES-työpaikka -pilotti jatkuu vielä kevään 2014 ajan. 
Vielä ehdit tehdä tukihakemuksen!