Helmikuun 2014 työllisyyskatsaus:
Työttömyys kasvaa yhä, työttömiä 32900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin

25.3.2014:
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2014 lopussa yhteensä 323 800 työtöntä työnhakijaa. Se on 32 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 100 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 41 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 69,1 prosenttia, mikä on 5,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 86 200, mikä on 18 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 120 300 eli 10 600 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Lomautettuja saman verran kuin vuotta aikaisemmin

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa arviolta 40 000 henkilöä, mikä on sama määrä kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat lisääntyneet. Ilmoitusten mukaan 14 500 henkilöä saatetaan lomauttaa  lähitulevaisuudessa. Määrä on 8 900 enemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi tammikuusta helmikuuhun 2 900:lla.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuun aikana 53 700 eli 2 100 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 100 300 työpaikkaa, mikä on 700 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 122 700 henkilöä, mikä on 19 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 9,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 241 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,1 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,9 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostut-kimus.