Hallitus esittää tiukennusta vuorotteluvapaan ehtoihin

11.4.2014
Lakiesityksen mukaan vuorotteluvapaalle voi päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen eikä siltä voi jäädä suoraan eläkkeelle. Myös vuorotteluvapaan sijaisen vaatimuksia tiukennetaan. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Vuorotteluvapaalle jäävälle asetetaan yläikäraja, joka on tällä hetkellä 60 vuotta. Ikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaan sijaisen pitää olla työttömänä vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhdetta. Työttömyysaika lasketaan14 kuukauden ajalta ennen vuorotteluvapaan alkua..

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan kesto nousee 100−360 kalenteripäivään ja sen saa edelleen käyttää, miten haluaa. Tulevaisuudessakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä. 

Nykyisin vuorotteluvapaalle pääsee 10 vuoden työkokemuksen jälkeen. Lakiesityksen mukaan työhistoriaa vaaditaan 16 vuotta.

Vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyy ennallaan. Korvaus on työhistorian pituudesta riippuen 70 tai 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään.

Lakimuutokset eivät koske sijaista eivätkä vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jos työntekijä on tehnyt sopimuksen vuorotteluvapaasta ennen muutosten voimaantuloa ja aloittaa vapaan vuoden 2014 loppuun mennessä.