Huhtikuun työllisyyskatsaus 2014:
Lomautettujen määrä pysyi ennallaan

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2014 lopussa yhteensä 307 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 27 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien aktivointi kasvoi 20 000:lla. Lomautettujen määrä on pysynyt ennallaan viime vuoden vastaavasta tilanteesta. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 900 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa eli yhteensä 37 700. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-huhtikuussa keskimäärin 68,9 prosenttia. Se on 4,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi

Pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuussa 86 900, mikä on 17 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 116 400 eli 9 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Lomautukset ennallaan

Koko maassa oli lomautettuna huhtikuun lopussa arviolta 33 000 henkilöä, mikä sama määrä kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat lisääntyneet. Niiden mukaan on mahdollista, että 8 800 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa. Määrä on 1 700 enemmän kuin vuosi sitten. 

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 43 400 eli 2 300 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 88 500 työpaikkaa, mikä on 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa 129 500 henkilöä, mikä on 20 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 9,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 241 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,3 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.