TE-palveluissa käytettävä ammattiluokitus muuttuu kesäkuussa

22.5.2014

Työ- ja elinkeinopalveluissa käytettävä  ammattiluokitus vaihtuu 16.6. 2014. Uusi ISCO-ammattiluokitus korvaa Pohjoismaisen ammattiluokituksen, joka on ollut TE-palveluissa käytössä yli 30 vuotta. Ammattiluokitusta käytetäänTE-palvelujen asiointipalveluissa sekä asiakastietojärjestelmässä. 

Ammattiluokitus muuttuu toimialan mukaisesta luokituksesta taitotasoon perustuvaksi. Muutos näkyy selvästi mm. Avoimet työpaikat ja Haussa oleva työvoimakoulutus -verkkopalveluissa sekä avoimien työpaikkojen ilmoittamisessa, joissa työpaikat ja koulutukset jatkossa löytyvät uuden luokittelun mukaisesti. 

ISCO-ammattiluokituksella voidaan entistä paremmin määrittää  mm. työnhakijoiden ammattitaidon suhdetta avoimiksi ilmoitettujen työpaikkojen osaamisvaatimuksiin. Muutos vaikuttaa myös rekrytoimeksiantojen, työvoimakoulutuksen sekä muiden TE-palvelujen kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään, josta haetaan mm. työnvälitystilastot.

Uudessa ammattiluokituksessa on jonkin verran modernisoitu ammattinimikkeitä, joten asiakastiedoissa oleva ammattinimike saattaa vaihtua. TE-palvelujen asiakastietojärjestelmässä jo olevat ammattitiedot muutetaan ISCO-luokitukseen pääasiassa teknisin ratkaisuin. Kaikille tiedoille ei kuitenkaan löydy täydellistä vastaavuutta teknisesti, jolloin tietoja päivitetään asiakaspalvelutilanteissa.

ISCO on Kansainvälisen työjärjestön ILOn ammattiluokitus, jota myös Tilastokeskus käyttää. 

Lisätietoa tulossa

Uuden ISCO-luokituksen mukainen ammattinimikkeistö kuvauksineen julkaistaan Ammattinetissä kesäkuussa . 

Kesäkuussa myös tiedotetaan  tarkemmin, miten luokituksen vaihtaminen vaikuttaa verkkoasiointiin ja -palvelujen käyttöön. 

Keskeiset muutokset ammattiluokituksessa

Nykyisin käytössä oleva Pohjoismainen ammattiluokitus määrittelee ammatit koulutustason ja toimialan mukaan ja siinä on noin 1700 eri ammattinimikettä. 

Uudessa ISCO-luokituksessa työt määritellään työn vaativuuden ja vastuun perusteella ja ammatteja on noin 1100. Työt ryhmitellään ammateiksi ensisijaisesti taitotasojen, erikoistuneen osaamisen ja koulutustason perusteella. Koska toimiala on toissijainen luokitteluperuste, yhden Pohjoismaisen luokituksen mukaisen toimialan ammatit jakautuvat useisiin eri pääluokkiin ja ammattiryhmiin.

ISCO-luokituksen pääryhmät ovat: 
johtajat, erityisasiantuntijat, asiantuntijat, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, palvelu- ja myyntityöntekijät, maanviljelijät, metsätyöntekijät ym., rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät, muut työntekijät, sotilaat ja ammatteihin luokittelemattomat ryhmät.

Tutustu uuden ammattiluokituksen mukaisiin ammattinimikkeisiin