Muutoksia TE-palvelujen verkkoasioinnissa:
Uusi ammattiluokitus käyttöön 16.6.

Työ- ja elinkeinopalveluissa käytettävä  ammattiluokitus vaihtuu 16.6. 2014. Ammatit, työpaikat ja koulutukset ryhmitellään jatkossa uuden luokittelun mukaisesti, joka perustuu henkilön taitotasoon. Palveluissa näytetään muutoksen jälkeen vain uuden luokituksen mukaiset ammattialat. 

Jatkossa TE-palveluissa työt ryhmitellään ammateiksi ensisijaisesti taitotasojen, erikoistuneen osaamisen ja koulutustason perusteella. Uudessa luokituksessa aiemmin toimialoittain ryhmitellyt ammatit jakautuvat nyt useisiin eri pääluokkiin ja ammattiryhmiin.

Uuden luokituksen takia asiakkaiden  pitää joissakin tapauksissa tehdä muutoksia omassa verkkoasioinnissaan
Henkilöasiakkaat

Työnantaja-asiakkaat

Henkilöasiakkaat: 

Huom! Henkilöasiakkaan ammattitiedot tarkistetaan seuraavan asiakaskäynnin yhteydessä TE-toimistossa.

 • Avoimet työpaikat ja Haussa oleva työvoimakoulutus
  - ammattialat näytetään uuden luokituksen mukaisesti
  - käyttämällä vapaasanahakua ammatin uusi paikka luokituksessa löytyy parhaiten
  - työpaikkojen mobiilisovellukset säilyvät ennallaan

 •  Paikkavahti ja Koulutusvahti
  - ka
  ikki 13.06.2014 klo 16.00 voimassa olevat ammattialaa hakutekijänä käyttävät tilaukset päättyvät automaattisesti.
  - muutoksesta lähetetään sähköpostiviesti  tilauksen haltijalle

  - tilaus pitää tehdä  uudelleen 16.06.2014 alkaen
  - jos hakutekijöinä ei ole käytetty ammattialoja, vahtitilaukset pysyvät voimassa

 • CV-netti
  - palvelu ohjaa päivittämään oman ammatin seuraavassa julkaistavassa CV:ssä

Työnantaja-asiakkaat:

 • Avoimen työpaikan ilmoittaminen
  - työpaikoissa käytetään ainoastaan viisinumerotasoisia TEM ISCO-ammattinimikkeitä ja ammattikoodeja 

 • Meneillään oleva työvoimakoulutus
  - ammattialat näytetään uuden luokituksen mukaisesti

 • CV-haku ja CV-vahti 
  -  voimassa olevat vahtitilaukset päätetään
  - käyttäjille on lähetetty sähköpostiviesti, jossa kehotetaan tekemään tilaus uudelleen ammattiluokituksen muutoksen jälkeen 16.6.2014 alkaen