Toukokuun 2014 työllisyyskatsaus:
Työttömyys paheni, 302 200 työtöntä työnhakijaa toukokuun lopussa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa yhteensä 302 200 työtöntä työnhakijaa. Se on 33 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 5 100:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 900 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa eli yhteensä 37 800. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-toukokuussa keskimäärin 68,7 prosenttia, mikä on 4,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 87 200, mikä on 17 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 113 800 eli 10 900 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Myös lomautettujen määrä nousi

Koko maassa oli lomautettuna toukokuun lopussa arviolta 29 000 henkilöä, mikä on 2 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 21 400 henkilöä, joka on 5 700 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Vanhan lomautusmenettelyn mukaisia ryhmälomautettuja oli edelleen toukokuun lopussa 200 eli 8 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tietoa lomautusmenettelyn muutoksen vaikutuksista lomautettujen ja työttömien työnhakijoiden lukumääriin löytyy erillisestä tiedotteesta1.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat sen sijaan hieman vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 8 900 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä lisääntyi huhtikuusta toukokuuhun 100:lla.

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 36 400 eli 5 500 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli toukokuussa avoinna 75 200 työpaikkaa, mikä on 5 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa 127 200 henkilöä, mikä on 17 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,9 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 296 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,7 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.