Lakiesitys: Pitkäaikaistyöttömien palvelut kootaan monialaiseen yhteispalveluun

Hallitus esittää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun perustamista. Yhteispalvelu toteutetaan verkostossa, johon kootaan TE-toimiston, kuntien ja Kelan palvelut.

Jokaisen TE-toimiston alueelle perustetaan vähintään yksi verkosto ja riittävä määrä toimipisteitä asiakaspalvelua varten. Laki tulisi voimaan 1.1.2015 ja yhteistoimintaverkostot perustetaan vaiheittain vuoden 2015 aikana.

Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä. Parhaimmillaan yhteispalvelu lyhentää työttömyyden kestoa ja ehkäisee syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Kohderyhmänä ovat henkilöt, 

  • joiden työllistyminen edellyttää viranomaisten palvelujen yhteensovittamista ja 
  • jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää työttömyyden perusteella tai 
  • olleet tietyn ajan työttömänä. 
  • Yli 25-vuotiailla pitkäaikaistyöttömyys tarkoittaa yli vuoden työttömyyttä,  
  • alle 25-vuotiaat pääsisivät palvelun piiriin työttömyyden kestettyä kuusi kuukautta.

Esityksessä ei ehdoteta uusia palveluja työttömille. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu tarkoittaa sitä, että kunta, TE-
toimisto ja Kela suunnittelevat yhdessä työttömän kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa työttömän palvelutarpeisiin ja parhaiten edistää hänen työllistymistään.

Lakiesityksessä ei  käytetä nimeä työvoiman palvelukeskus. Koska kyse ei ole organisaatiosta, työvoiman palvelukeskus-nimestä olisi laissa voinut syntyä harhaanjohtava kuva siitä, miten monialainen yhteispalvelu on järjestettävä alueilla. 

Verkostolle voidaan luoda yhtenäinen ilme nimeämällä se lain toimeenpanon yhteydessä. Verkoston nimeä ei ole vielä päätetty.