TEM ennustaa: Työllisyyden lasku pysähtyy ensi vuonna

27.10.2014
Työllisyyden lasku pysähtyy ensi vuonna. Vuositasolla työllisyys voi aavistuksen kasvaa edellyttäen, että talouskasvu käynnistyy suhdanne-ennusteiden mukaisesti. Työllisten määrä laskee edelleen tänä vuonna 14 000 hengellä, joka on kuitenkin vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyskehitys vaihtelee toimialoittain

Teollisuuden työllisyyden lasku on tänä vuonna aiemmin arvioitua suurempi eli 15 000 henkeä. Rakentamisessa työllisyys laskee selvästi, noin 7000 hengellä. 

Voimakkain työllisyyden lasku teollisuudessa ja rakentamisessa alkaa olla takana, vaikka pientä laskua nähdään vielä ensi vuonna.

Palveluissa työllisten määrä on hieman kasvanut, esimerkiksi koulutuksessa sekä hieman myös useissa yksityisissä palveluissa. Palveluiden työllisyys kasvaa hieman myös ensi vuonna.

Työttömyysaste 8,6 prosenttia

Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,6 prosenttiin ja pysyy samalla tasolla myös ensi vuonna. Työttömien määrä nousee noin 230 000 henkeen. 

Työttömyyden nousua on hillinnyt se, että työvoiman ulkopuolella olevien määrä on kasvanut. Työllisyysaste on tänä vuonna 68,5 prosenttia, mutta nousee ensi vuonna 68,9 prosenttiin paljolti ikärakenteen muutoksen vuoksi.

Työttömien työnhakijoiden määrä on 2000-luvun ennätystasolla eli 330 000 tänä vuonna. Määrä kasvaa ensi vuonna 340 000 henkeen. 

Työttömyys on pitkittynyt ja pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Syyskuussa 2014 keskimääräinen työttömyyden kesto oli 50 viikkoa.

Huolestuttavin tilanne on yli 55-vuotiailla työttömillä työnhakijoilla, joiden työttömyyden kesto syyskuussa 2014 oli keskimäärin 91 viikkoa. Joka kuukausi yli 6000 henkilön työttömyyden kesto ylittää 12 kuukautta.

TEM:n ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömiä on 93 000 vuonna 2014 ja 100 000 vuonna 2015. Vaikeasti työllistyvien määrä on kasvanut 170 000 henkilöön. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita on tänä vuonna 44 000 ja 45 000 vuonna 2015.

Tiedot perustuvat TEM:n Lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteeseen, julkaistu 27.10.2014.
Lue ennuste