Talvivaara Sotkamo Oy konkurssiin:
Valtio käynnistää erityistoimia työllisyyden tukemiseen

6.11.2014

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toiminnallinen tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy on hakeutunut konkurssiin. Valtio varautuu välittömästi 50 milj. euron kuluihin, kohdennettavaksi ympäristötilanteen ja kaivoksen toiminnan vakauttamiseen.

Kokonaisuudessaan Talvivaaran tilanne on tässä vaiheessa epäselvä, sillä emoyhtiö Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj jatkaa edelleen yrityssaneerauksessa. 

Iso isku Kainuulle, työllistymismahdollisuuksia etsitään

Talvivaaran kaivos on työllistänyt Kainuun alueella yhteensä noin 1 500 työntekijää suoraan ja välillisesti. Tämä on noin 4 prosenttia koko Kainuun työvoimasta. Konkurssi vaikuttaa myös moniin kuljetusalan yrityksiin, raaka-ainetoimittajiin sekä nikkelin jatkojalostajiin ympäri Suomea.

Valtaosa Talvivaaran henkilöstöstä on ollut konkurssiin hakeutuneen tytäryhtiön palveluksessa. Konkurssista aiheutunee välittömästi työpaikkojen menetyksiä, mutta konkurssipesä tarvitsee jatkossakin merkittävän määrän työntekijöitä ja alihankkijoita.

- Etenkin Kainuun työllisyydelle isku on kova. Työttömäksi jääville haetaan nopeasti työllistämismahdollisuuksia alueen muista yrityksistä, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

- Pidemmällä aikavälillä käynnistetään toimenpiteitä, joilla pyritään luomaan Kainuuseen uusia työpaikkoja. Äkillisen rakennemuutoksen toimissa keskitytään tämän kasvun luomiseen. Oletamme, että Kajaanin seutukunta hakee äkillisen rakennemuutoksen alueen asemaa ja että se sellaiseksi nimetään, 

Kaivostoiminnan mahdollinen jatko 

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssi ei välttämättä tarkoita kaivostoiminnan loppumista. Konkurssipesä pyrkii löytämään uuden toiminnan harjoittajan kaivokselle. Jos uutta toimijaa ei jatkossakaan löydetä, ei lopulta kuitenkaan jää muuta vaihtoehtoa kuin sulkea kaivos.

- On selvää, että valtio osallistuu kaivoksen jatkoa koskeviin neuvotteluihin ja pyrkii edistämään taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan jatkumista ympäristön kannalta kestävällä tavalla, Vapaavuori korostaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut Talvivaara-toimiston, joka aloittaa toimintansa välittömästi. Toimiston tehtävänä on mm. eri viranomaisten välisen toiminnan koordinointi, ympäristöasioiden asianmukaisen hoidon seuranta, valtion varojen käytön seuranta ja tarpeellisen asiantuntijatuen tarjoaminen. 

Lisätiedot:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 6.11.2014:
Valtio käynnistää erikoistoimet Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin seurauksena

Valtioneuvoston tiedote 6.11.2014:
Valtio käynnistää erikoistoimet Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin seurauksena -  tavoitteena ympäristönhoidon vamistaminen ja kaivostoiminnan jatkaminen