Lokakuun 2014 työllisyyskatsaus: Pitkäaikaistyöttömien määrä edelleen kasvanut

25.11.2014

Ajankohtaista nyt:
Työllisyyskatsaukselle uusi verkkosivusto, myös katsauksen tulostusversio uudistui

* * *

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2014 lopussa yhteensä 319 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 30 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi edellisvuodesta muuta työttömyyttä enemmän, noin 20 prosentilla.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 900 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 41 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-lokakuussa keskimäärin 68,7 prosenttia, mikä on 5,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä lokakuussa oli 93 500, mikä on 15 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 120 400 eli 10 200 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 34 200 eli 200 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 62 100 työpaikkaa, mikä on 2 700 enemmän kuin vuosi sitten.

TE-toimiston tukemissa palveluissa , mm. palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu, oli lokakuun lopussa 130 200 henkilöä, mikä on 12 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Lomautettuna noin 32 000

Koko maassa oli lomautettuna lokakuun 2014 lopussa arviolta 32 000 henkilöä, mikä on 2 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitusten mukaan myös tulossa olevat lomautukst ovat  lisääntyneet. Arvioiden mukaan 11 400 henkilöä saatetaan lomauttaa lähitulevaisuudessa. Luku on 1 000 suurempi kuin vuosi sitten. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 2014 työttömiä oli 220 000, mikä oli 26 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,3 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 7 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,6 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsaukselle uusi verkkosivusto, myös katsauksen tulostusversio uudistui

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaukselle on tehty oma verkkosivusto, joka avataan lokakuun työllisyyskatsauksen yhteydessä 25.11.2014. Edelleen tuotetaan myös Työllisyyskatsauksen pdf-versio, joka on kokonaan uudistettu.

Verkkosivuston osoite on www.temtyollisyyskatsaus.fi.  Sivuston sisältö muokataan suoraan tilastojärjestelmästä. Näin katsauksen tuotannossa manuaalisen työn osuus vähenee. Tämä mahdollistaa aineiston entistä monipuolisemman ja laajemman julkaisemisen. Uusi sovellus helpottaa myös loppukäyttäjiä, jotka voivat muokata  aineistoa helposti omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistavaa Työllisyyskatsausta on laajennettu sisällöltään vastaamaan verkkosivuston sisältöjä ja sen ulkoasu on uudistettu. Katsaukseen on lisätty runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Sisällössä myös tasa-arvonäkökulma tuodaan entistä selvemmin esiin.

Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Aiemmin englanninkielinen versio oli huomattavasti muita kieliversioita suppeampi.

Työllisyyskatsaus julkaistaan kuukausittain Työnvälitystilaston pohjalta. Katsaus sisältää tiedot työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä. Työnvälitystilasto perustuu TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin.