Työllisyyskatsaukselle uusi verkkopalvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaukselle on tehty oma verkkosivusto, joka avattiin lokakuun työllisyyskatsauksen yhteydessä 25.11.2014. Edelleen tuotetaan myös Työllisyyskatsauksen pdf-versio, joka noudattaa verkkosivuston sisältöä.

Työllisyyskatsauksen osoite on www.temtyollisyyskatsaus.fi.  Sivuston sisältö muokataan suoraan tilastojärjestelmästä. Tämä mahdollistaa aineiston entistä monipuolisemman ja laajemman julkaisemisen.

Verkkosivustosta käyttäjä voi helposti poimia ja muokata  aineistoa omiin käyttötarkoituksiinsa esimerkiksi excel-ohjelmassa.

Katsauksessa on runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Sisällössä myös tasa-arvonäkökulma tuodaan entistä selvemmin esiin.

Työllisyyskatsaus julkaistaan verkkosivuilla samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Aiemmin englanninkielinen versio oli huomattavasti muita kieliversioita suppeampi.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistava Työllisyyskatsaus on laajennettu sisällöltään vastaamaan verkkosivuston sisältöjä ja sen ulkoasu on uudistettu

Työllisyyskatsaus julkaistaan kuukausittain Työnvälitystilaston pohjalta. Katsaus sisältää tiedot työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä. Työnvälitystilasto perustuu TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin.