Marraskuun 2014 työllisyyskatsaus: Työttömiä työnhakijoita 326 500

23.12.2014

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 326 500 työtöntä työnhakijaa. Se on 30 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi edellisestä kuusta 6 600:lla.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 400 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa eli yhteensä 41 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-marraskuussa keskimäärin 68,8 prosenttia, mikä on 6,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 94 500, mikä on 14 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 123 100 eli 10 100 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin marraskuun aikana 32 200 eli 2 400 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 58 800 työpaikkaa, mikä on 4 100 enemmän kuin vuosi sitten.

TE-toimiston tukemissa palveluissa, mm. palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu, oli marraskuun lopussa 131 000 henkilöä, mikä on 6 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Lomautettujen määrä nousi

Koko maassa oli lomautettuna marraskuun lopussa arviolta 36 000 henkilöä, mikä on 2 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat hieman vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 10 800 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni lokakuusta marraskuuhun 500:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 2014 työttömiä oli 215 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,3 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. 

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaukselle on tehty oma verkkosivusto, joka avattiin lokakuun työllisyyskatsauksen yhteydessä 25.11.2014.

Verkkosivuston osoite on www.temtyollisyyskatsaus.fi.

Uusi sovellus helpottaa käyttäjiä, jotka voivat muokata  aineistoa helposti omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistavaa Työllisyyskatsausta on laajennettu sisällöltään vastaamaan verkkosivuston sisältöjä ja sen ulkoasu on uudistettu. Katsaukseen on lisätty runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Sisällössä myös tasa-arvonäkökulma tuodaan entistä selvemmin esiin. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.