Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia.

Oppisopimuskoulutuksella voit

  • hankkia ammatin
  • syventää omaa ammatillista osaamistasi tai
  • hankkia uutta ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen.

Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät auttavat ja neuvovat oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa.
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät (opintopolku.fi)

Verkossa:

Työnantajien tarjoamia oppisopimustyöpaikkoja löytyy täältä
(te-palvelut.fi > Avoimet työpaikat)