Työttömyysturva

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysetuuksia ovat

  • ansiopäiväraha
  • peruspäiväraha
  • työmarkkinatuki

Lisäksi voit saada korotusosaa tai korotettua ansio-osaa työllistymissuunnitelmassasi tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Jos olet ollut ennen työttömyyttä työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytät tänä aikana työssäoloehdon, saat ansiopäivärahaa työttömyyskassasta.

Jos et ole kassan jäsen, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa.

Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, maksaa Kela sinulle työmarkkinatukea.

Työssäoloehtoon luetaan 75 % palkkatuella tuetusta työsuhteesta.

Työttömyysturvan enimmäiskesto on pääsääntöisesti 400 päivää.

  • Jos sinulla on työhistoriaa enintään kolme vuotta, enimmäiskesto on 300 päivää.
  • Jos työssäoloehtosi täytyy täytettyäsi 58 vuotta, enimmäiskesto on 500 päivää.

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja haet työttömyysetuutta, TE-toimiston tehtävä on selvittää oikeutesi työttömyysturvaan. TE-toimisto antaa tästä niin sanotun työvoimapoliittisen lausunnon tiedoksi maksajallesi, joka voi olla työttömyyskassa tai Kela.  Lausunnon saatuaan työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot eivät riitä lausunnon tekemiseen, TE-toimisto voi pyytää sinua vastaamaan selvityspyyntöön. Selvityspyyntöön voit vastata helpoiten sähköisesti Oma asiointi-palvelussamme. Lausunto tai selvityspyyntö annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Voit seurata omia työttömyysturvatietojasi Oma asiointi -palvelussa.

Omat työttömyysturvatiedot -palvelussa

  • voit vastata selvityspyyntöön  
  • näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot
  • näet antamiesi selvitysten käsittelyn tilan.

Näet käsittelyajat paikallisen TE-toimistosi omilta sivuilta

Paikalliset TE-palvelut