Från företagare till arbetsgivare

Anmälan till det riksomfattande projektet Från företagare till arbetsgivare avslutades den 31.10.2018. Servicen kommer eventuellt att fortsätta senare.

Kunder betjänas till den 16.11.2018.

**************

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har startat det riksomfattande projektet Från företagare till arbetsgivare, vars mål är att utveckla arbetsgivarfärdigheterna och rekryteringskunnandet i första hand hos ensamföretagare som ska anställa sin första arbetstagare. Ett mål är också att sätta fart på företagens tillväxt och främja skapandet av nya arbetsplatser. Projektet pågår till utgången av 2018.

Genom servicen Från ensamföretagare till arbetsgivare får företagaren grundläggande kunskaper om att fungera som arbetsgivare samt information om olika rekryteringssätt och rekryteringskanaler och om olika möjligheter att köpa arbete, anlita underleverantörer eller hyra in arbetskraft. Därtill ska företagaren lära sig anlita offentliga och privata tjänster med anknytning till rekrytering och företagsutveckling. Servicen är gratis för företagaren.

Servicen tillhandahålls av privata serviceproducenter i regionerna. Deras uppgift är att hitta kundföretag som planerar att rekrytera personal, och vägleda företagarna till personlig coachning genom regional servicemarknadsföring. I försöket deltar 13 regioner (NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån). Försöket pågår inom 13 NTM-regioner till och med den 31 december 2018.

Den riksomfattande samordningen av projektet, som startats av ANM, sköts av NTM-centralen i Nyland och Nylands arbets- och näringsbyrå. Projektet genomförs i nära samarbete med Företagarna i Finlands regionala organisationer för att hitta den rätta målgruppen, det vill säga företag som planerar att rekrytera och växa.

Utvalda serviceproducenter som företagen redan kan ta kontakt med:

Serviceproducenternas kontaktuppgifter regionvis