För företagare

På arbets- och näringsbyråerna får du mångsidiga tjänster om du är företagare, intresserad av företagande eller håller på att starta företagsverksamhet.

TE-byråerna ingår i nätverket för Företagsfinlands regionala företagstjänster. Företagstjänsterna tillhandahålls genom samarbete mellan TE-byråer, ELY-centraler, regionala näringsbolag, nyföretagarcentraler och landsbygdscentraler.

Ytterligare info om entreprenörskap på Företagsfinlands webbplats

  • webbtjänster
  • telefontjänster
  • regionala företagstjänster
  • information om etablering av företag
  • en bedömning av din affärsidé eller de åtgärder som utvecklingen av ditt företag kräver
  • rådgivning när du startar eller utvecklar företagsverksamheten  
  • vid behov handledning av en specialsakkunnig
Har du tänkt starta eget? Vi hjälper dig med att komma igång!