Anmäl ett ledigt jobb

Anmäl lediga jobb via arbets- och näringstjänsterna. Utforma platsannonsen med eftertanke – på den här sidan hittar du råd.

Det lönar sig att anmäla lediga jobb till arbets- och näringsbyrån på webben.

 1. Anmäl ett ledigt jobb på webben i tjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare. Där finns samlat alla sådana arbets- och näringstjänster för företag och arbetsgivare som kan skötas på webben. Ärenden uträttas genom engångsinloggning.

  I tjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare får du snabbt din platsannons i webbtjänsten Lediga jobb samt, om du så önskar, till EURES -tjänsten (Europeiskt rekryteringsnätverk). Du kan spara en platsannons som mall, ändra eller radera en tidigare platsannons i webbtjänsten. Du kan också se i realtid i vilket skede hanteringen av platsannonsen är vid arbets- och näringsbyrån samt se presentationer av arbetssökande samt arbetserbjudanden om lediga jobb som sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna gjort.

  Inloggning:
  -
  Du kan logga in i E-tjänster för företag och arbetsgivare genom KATSO-autentisering som fås från skattemyndigheten. Då har du tillgång till alla de fördelar och möjligheter att uträtta ärenden elektroniskt som finns i tjänsten.
  - Än så länge kan man också logga in i tjänsten med användarkoderna för arbets- och näringstjänsternas avtalsarbetsgivare. Du får dessa nätverks-ID från din egen arbets- och näringsbyrå. Då har du tillgång till bastjänsterna i E-tjänster för företag och arbetsgivare, men inte riktigt alla möjligheter att uträtta ärenden på webben.

  E-tjänster för företag och arbetsgivare

 2. Du kan också lämna uppgifter om lediga jobb per telefon till de lokala arbets- och näringstjänsterna eller på en öppen webblankett. Därefter kontaktar TE-byrån dig för att avtala mer detaljerat om uppdraget.

  Anmälan om ett ledigt jobb via en öppen webblankett

 3. Jobb som ligger utomlands: Vid mottagande och publicering av jobb som ligger utomlands följs samma principer och kvalitetskriterier som för jobb som ligger i Finland. EURES-sakkunniga ansvarar för publiceringen av jobben.

  Jobb som ligger utanför avtalsstaterna:
  Arbets- och näringsbyrån har ingen lagstadgad skyldighet att publicera platsannonser om jobb som ligger utanför avtalsstaterna. Huruvida sådana publiceras i tjänsten Lediga jobb bedöms alltid från fall till fall.

  Ring telefontjänsten FöretagsFinland, om du behöver rådgivning eller ytterligare upplysningar. Nätverks-ID för avtalskunder får du från din egna arbets- och näringsbyrå.

FöretagsFinland-telefontjänst för nya och etablerade företag (suomi.fi)
Lokala arbets- och näringstjänster

Lämna exakta uppgifter i platsannonsen

Rekryteringsprocessen ska vara så snabb, tillförlitlig och effektiv som möjligt för både arbetsgivare och arbetssökande. Därför ska en platsannons vara informativ, av hög kvalitet och realistisk. Arbetsuppgiften ska beskrivas tydligt.

En bra platsannons innehåller följande information

 • företagets och arbetsgivarens namn
 • yrkesbeteckning
 • beskrivning av uppgiften
 • särskild kompetens
 • utbildningskrav vid behov
 • arbetstid
 • arbetets början och anställningsförhållandets längd
 • arbetsplatsens läge
 • lön
 • kontaktuppgifter
 • ansökningsförfarande

Om platsannonsen gäller hyrd arbetskraft och direktrekrytering – dvs. ett rekryteringsuppdrag från ett bemanningsföretag – rekommenderar vi att även namnet på uppdragsgivaren anges. Namnet på uppdragsgivaren bör alltid meddelas till TE-byrån.

Lediga jobb – den mest använda rekryteringstjänsten i Finland

TE-byråns Lediga jobb är den mest omfattande rekryteringskanalen i Finland.

På webbplatsen görs 14–18 miljoner jobbsökningar i månaden. Tjänsten Platsvakt skickar varje månad 3–4 miljoner e-postmeddelanden om lediga jobb till arbetssökande.

Lediga jobb