Rekrytera en person i åldern 18-35 år med Ditt första Euresjobb-stödet

Med hjälp av ett ekonomiskt stöd för Ditt första Euresjobb, underlättas rekryteringen av unga förmågor från ett annat EU-land.

Europeiska kommissionens projekt hjälper arbetsgivare att rekrytera unga personer från andra EU-länder och unga att få jobb inom EU. Arbetstagaren ska vara mellan 18 och 35 år.

Arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för jobbintroduktionen och kostnaderna för att den unga arbetstagaren kommer i gång i det nya landet.

Storleken på stödet som beviljas arbetsgivaren bestäms utifrån det stödpaket som erbjudits åt den som anställs. Stödet uppgår till cirka 810–2000 euro/anställd. Stödet är skattefritt.

Villkor för ekonomiskt stöd

 • Den som anställs ska vara en EU-, norsk eller isländsk medborgare mellan 18 och 35 år som är lagligt bosatt i en EU-medlemsstat, Norge eller Island
 • Arbetsgivaren ska erbjuda åtminstone
  - jobbintroduktion
  - språkutbildning
  - hjälp med att etablera sig på orten
 • Arbetsgivare som får stöd
  - har en personalstyrka på högst 250 personer
  - är lagligt etablerade i ett EU-land, Norge eller Island
  - ingår ett arbetsavtal på minst 6 månader med den unga personen, löne- och arbetsvillkoren i avtalet ska följa den nationella arbetslagstiftningen
  - ingår ett arbetsavtal som kan vara på hel- eller deltid, men ändå minst 50 % av en arbetstid på heltid

Även den arbetssökande har möjlighet att söka stöd för resan till en arbetsintervju samt för etablering.

Administrationen för Ditt första Eures-jobb -projektet sköts av Sveriges, Italiens, Tysklands och Frankrikes arbetsförmedlingar.

Mera information om projekten i Eures portalen

Mer information fås lokalt av den Eures-sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån.

Kyllä löytyy! -kampanjvideo om EURES -tjänster