Rekrytering från utlandet

Ifall inte lämpliga arbetstagare går att få tag på i Finland, kan arbetsgivare söka arbetskraft från utlandet. Också vid stora rekryteringar kan arbetsgivare använda sig av ett arbetsmarknadsområde som sträcker sig utanför Finland. Man bör dock hålla i minnet att anställningen av utländsk arbetskraft kan kräva tillstånd.

Arbetsgivare kan också anställa utländska praktikanter till sina företag.

Anställning av arbetskraft 

  • från Europa
    EURES hjälper vid rekrytering i Europa
  • från länder utanför EU/EES
    Arbets- och näringsbyråerna och arbetsgivarservicens sakkunniga står även till tjänst i ärenden som har med rekrytering av arbetskraft från utomeuropeiska länder att göra. För att få arbeta i Finland krävs i allmänhet uppehållstillstånd av medborgare i länder utanför EU och EES samt av schweiziska medborgare. Dessutom måste man för att få arbeta i allmänhet ha giltigt uppehållstillstånd även i fall då uppehållstillstånd för arbetstagaren inte krävs.

Likabehandling

För utländska och finländska arbetstagare gäller samma arbetsvillkor och arbetarskyddsföreskrifter.