Stöd för rekrytering från Europa

TE-tjänster erbjuder också avgiftsbelagda stödtjänster för företag som rekryterar från utlandet. Tjänsterna genomförs i intimt samarbete med EURES-nätverket, som täcker hela Europa.

Utbildningarna och testningarna upphandlas av Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF) tillsammans med TE-byrån, kundföretaget och utbildaren. Arbetsgivaren betalar endast 30–50 procent av träningarnas och utbildningarnas sammanlagda pris. Resten är de minimis -stöd och för det svarar Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF).

Utbildning i avreselandet

Utbildning för företag i social- och hälsovårdsbranschen som håller på att rekrytera arbetstagare från Grekland och Spanien.

Utbildning i avreselandet är utbildning i finska språket och den finska kulturen, som börjar redan i hemlandet för arbetstagaren som ska rekryteras.

Utbildningen i avreselandet påskyndar orienteringen i arbetet i Finland och främjar arbetstagarens anpassning och etablering i Finland.  

Utbildningens innehåll och mål skräddarsys enligt behoven och önskemålen hos kundföretaget och dem som ska utbildas.

Testning av yrkesskickligheten

Utbildning för företag som håller på att rekrytera arbetstagare från utlandet.

Testningen av yrkesskickligheten är ett test i samband med rekryteringen med vilket man försäkrar sig om kompetensen hos den som rekryteras redan i hemlandet i de uppgifter som personen ska rekryteras för.

Fråga mer av EURES-sakkunniga

EURES-sakkunnigas kontaktuppgifter