Rekrytera en expert med Reactivate 35+-stöd

Med hjälp av det ekonomiska stöd som beviljas genom Reactivate-projekten underlättas processen att rekrytera minst 35 år gamla experter från ett annat EU-land.

Europeiska kommissionens projekt hjälper arbetsgivare att hitta arbetstagare från ett annat EU-land och arbetssökande att hitta jobb inom EU. Arbetstagaren ska vara minst 35 år gammal.

En arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för kostnader som uppkommer då arbetsgivaren inskolar en ny anställd och hjälper hen att anpassa sig till ett nytt land.

Det ekonomiska stödet består av ett max belopp /nyanställd person och varierar från 810-2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram.

Förutsättningarna för ekonomiskt stöd

 • Arbetstagaren som anställs ska vara en minst 35 år gammal EU-medborgare (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein) som är lagligt bosatt i ett EU-medlemsland (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).
 • Personen som anställs måste vara arbetslös arbetssökande eller en arbetssökande som arbetar på deltid.
 • Arbetsgivaren ska erbjuda minst
  – inskolning i arbetet
  – språkutbildning
  – hjälp med att slå sig ner på orten.
 • En arbetsgivare som beviljas stöd:
  – anställer högst 250 personer
  – är lagligt etablerad i ett EU-land
  – gör upp ett arbetsavtal med den anställda för minst 6 månader vars löne- och arbetsvillkor motsvarar den nationella arbetslagstiftningen. Arbetsavtalet kan vara för hel- eller deltidsarbete, dock minst 50 % av heltidsarbete.

Arbetssökanden har också möjlighet att ansöka om stöd för intervjuresan och flytten.

Reactivate -stödet administreras av två olika EU-länder - Italien och Tyskland.

Italien

Det italienska projektet hjälper arbetssökande och arbetsgivare att mötas. Arbetssökande kan ladda upp sitt CV och arbetsgivare sina jobbannonser i projektdatabasen. Projektet hjälper arbetsgivare med rekrytering, bl.a. med förhandsval och marknadsföring. Dessutom kan en finländsk arbetsgivare få ekonomiskt stöd till induktionsprogrammet från 1390 till 1750 e / nyanställd. Storlek på stödet varierar beroende på typ av integrationsprogram.


Tyskland

Projektet stöder enbart arbetssökande som vill komma in på den tyska arbetsmarknaden. Tyvärr beviljar projektet inte stöd till arbetsgivare.


Polen

Projektet har slutat den 31.10.2019.

Mera information om projekten i Eures-portalen.
Ytterligare information om att ansöka stödet fås från arbets- och näringsbyrån eller EURES-experterna.

Kyllä löytyy! -kampanjvideon om EURES-tjänster