Rekrytera en expert med Reactivate 35+-stöd

Med hjälp av det ekonomiska stöd som beviljas genom Reactivate-projekten underlättas processen att rekrytera minst 35 år gamla experter från ett annat EU-land.

Europeiska kommissionens projekt hjälper arbetsgivare att hitta arbetstagare från ett annat EU-land och arbetssökande att hitta jobb inom EU. Arbetstagaren ska vara minst 35 år gammal.

En arbetsgivare kan beviljas ekonomiskt stöd för kostnader som uppkommer då arbetsgivaren inskolar en ny anställd och hjälper hen att anpassa sig till ett nytt land.

Storleken på stödet som beviljas arbetsgivare beror på stödpaketet som erbjuds den nya arbetstagaren. Stödets storlek är cirka 810–2 000 euro/arbetstagare. 

Förutsättningarna för ekonomiskt stöd

 • Arbetstagaren som anställs ska vara en minst 35 år gammal EU-medborgare (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein) som är lagligt bosatt i ett EU-medlemsland (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).
 • Personen som anställs måste vara arbetslös arbetssökande eller en arbetssökande som arbetar på deltid.
 • Arbetsgivaren ska erbjuda minst
  – inskolning i arbetet
  – språkutbildning
  – hjälp med att slå sig ner på orten.
 • En arbetsgivare som beviljas stöd:
  – anställer högst 250 personer
  – är lagligt etablerad i ett EU-land
  – gör upp ett arbetsavtal med den anställda för minst 6 månader vars löne- och arbetsvillkor motsvarar den nationella arbetslagstiftningen. Arbetsavtalet kan vara för hel- eller deltidsarbete, dock minst 50 % av heltidsarbete.

Arbetssökanden har också möjlighet att ansöka om stöd för intervjuresan och flytten.

Reactivate -stödet administreras av tre olika EU-länder: Italien, Tyksland och Polen

Italien
Tyskland
Polen

Mera information om projekten i Eures-portalen.
Ytterligare information om att ansöka stödet fås från arbets- och näringsbyrån eller EURES-experterna.