Sök medarbetare

Bästa användare av CV-netti / abonnent av CV-vahti

Bruket av CV-netti har upphört 30.6.2019.

Arbetsmarknadstorget utgör ett alternativ då det gäller jobbsökning och rekrytering av personal.

Arbetsmarknadstorget utvecklas med offentliga medel och användningen av tjänsten är frivilligt.

Tjänsten föreslår för den arbetssökande just sådana lediga jobb som motsvarar den sökandes kompetens.

För ytterligare information kan du kontakta TE-tjänsternas telefonservice.

TE-telefonservice

Sök personer som blir klara med sin arbetskraftsutbildning

I söktjänsten Pågående arbetskraftsutbildning ser du arbetskraftsutbildningar som pågår och kan bekanta dig med personer som deltar i utbildningarna.

Av utbildarna som nämns i annonserna kan du be mer information om bland annat

  • utbildningsprogrammets innehåll och mål
  • tidsscheman
  • genomförande av inlärning i arbete

Om du loggat in med Katso-koden kan du bekanta dig med utbildningsdeltagarna genom att trycka på knappen i slutet av annonsen.