Sök medarbetare

Bruket av CV-netti upphör den 30.6.2019. Ta uppgifterna i CV-netti tillvara i god tid om du så önskar, de kommer inte att vara tillgängliga efter den 30.6.2019.

För ytterligare information kan du kontakta TE-tjänsternas telefonservice.

TE-telefonservice

***************

Arbets- och näringsbyrån kan söka arbetstagarkandidater till lediga jobb i sitt kundregister enligt avtalade sökkriterier. TE-byrån kan också presentera kandidaterna, men anställningsbeslutet fattas alltid av arbetsgivaren. Sök efter lämpliga medarbetare också i CV-netti och arbetskraftsutbildningen.

Sök medarbetare i CV-netti

Som arbetsgivare kan du själv söka efter lämpliga medarbetare i söktjänsten CV-netti. Arbetsgivare kan använda sig av CV-netti med hjälp av Katso-koderna. Du hittar CV-netti genom att klicka på länken till höger. 
Info om Katso-koden

I CV-nettis databas finns arbetssökande som på eget initiativ publicerat en beskrivning av sig där. Egentligt CV kan bifogas beskrivningen. Personer kan lämna sina beskrivningar fastän de inte är kunder hos TE-byrån.

Du kan söka potentiella medarbetare och gruppera dem enligt yrkesbeteckning, ort och många andra variabler. Om du hittar en lämplig kandidat kan du kontakta personen direkt. Platsanmälan kan också vara anonym, varvid systemet kopplar arbetsgivaren direkt till arbetssökandens e-post.

I CV-netti finns tiotusentals jobbsökningsannonser och omsättningen är stor. I vissa branscher får jobbsökande arbetserbjudanden genast efter att de lämnat sin beskrivning. Anställningsförhållanden kan ingås mycket snabbt, och därför kan också beskrivningen snabbt försvinna från databasen.

Dra nytta av CV-vakten

CV-netti har också tjänsten CV-vakt för arbetsgivare. Via den kan du per e-post prenumerera information om nya arbetssökande som uppfyller dina kriterier. Således kan du följa med hur läget för sökande utvecklas och behöver inte hela tiden logga in i tjänsten.

Sök personer som blir klara med sin arbetskraftsutbildning

I söktjänsten Pågående arbetskraftsutbildning ser du arbetskraftsutbildningar som pågår och kan bekanta dig med personer som deltar i utbildningarna och som dessutom har publicerat en öppen platsansökan i CV-netti.

Av utbildarna som nämns i annonserna kan du be mer information om bland annat

  • utbildningsprogrammets innehåll och mål
  • tidsscheman
  • genomförande av inlärning i arbete

Om du loggat in med Katso-koden kan du bekanta dig med utbildningsdeltagarna genom att trycka på knappen i slutet av annonsen.