Rekryteringsprövning

Försöket med rekryteringsprövning har avslutats 31.12.2018

************************

Med hjälp av rekryteringsprövningen kan du bedöma den potentiella arbetstagarens lämplighet för den erbjudna uppgiften och arbetsgemenskapen. I platsannonsen kan du inte meddela om möjligheten till rekryteringsprövning, för det är alltid ett gemensamt förslag från arbetssökanden och arbetsgivaren.  

Rekryteringsprövning som en service som stöder sysselsättning är på viss tid och i kraft från början av 2017 till slutet av 2018.

Eftersom rekryteringsprövningens mål är att det uppstår ett arbetsförhållande efter prövningen, är den avsedd för situationer där ditt företag verkligen har jobb att erbjuda. Det kan gälla både en arbetsplats som annonserats ledig och ett så kallat dolt jobb för vilket du kan anställa en arbetstagare när en lämplig person hittas.  

Rekryteringsprövning är en frivillig service för arbetssökanden och därför har den ingen daglig minimilängd och som anordnare av prövningen har du ingen skyldighet att anmäla frånvaron till den som betalar arbetslöshetsförmånen. En prövning kan pågå hos samma anordnare högst en månad.

Tiden för deltagande i en rekryteringsprövning avdras från prövningstidens maximilängd, om du anställer prövningsdeltagaren för samma eller liknande uppgifter efter försöket. Om rekryteringsprövningen inte leder till ett arbetsförhållande hos den som ordnar prövningen, måste anordnaren meddela arbets- och näringsbyrån varför anställning inte uppstått.