Utveckling av en internationell arbetsgemenskap

TE-byråerna erbjuder också avgiftsbelagda stödtjänster för företag som har en internationell arbetsgemenskap.

Arbetsplatsfinska eller -svenska

Utbildning för företag som har arbetskraft med utländsk bakgrund eller personal av olika nationaliteter vars kunskaper i finska eller svenska behöver förbättras.

Arbetsplatsfinska och Arbetsplatssvenska -utbildningarna ökar utländska arbetstagares färdigheter att arbeta på finska eller svenska i sitt eget yrke.

Motivationen och kompetensen hos arbetstagaren som ska utbildas ökar när språkkunskapen tilltar, vilket också arbetstagaren drar nytta av.  

Språkutbildningarna skräddarsys enligt deltagarens språkkunskapsnivå, yrkets krav och behov.

Arbetsplatsfinska och svenska - språkutbildning på arbetsplatsen (videon på finska)

Internationell arbetsgemenskap -träning

Träning för företag som har eller som mottar arbetskraft med utländsk bakgrund eller som har olika nationaliteter i sin personal.

Internationell arbetsgemenskap -träning höjer chefernas kompetens i att leda en mångsidig arbetsgemenskap och främjar växelverkan och kommunikationen mellan kulturerna i arbetsgemenskapen.

Träningen underlättar etableringen för utländska arbetstagare, stöder arbetsgivaren i introduktionen av utländska arbetstagare och ökar företagets färdigheter för internationalisering.

Träningen hjälper att möta mångkulturella kunder. Träningens innehåll och mål skräddarsys enligt behoven och önskemålen hos kundföretaget och dem som ska utbildas.

Träningarna och utbildningarna upphandlas av Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF) tillsammans med TE-byrån, kundföretaget och utbildaren. Arbetsgivaren betalar endast 30–50 procent av träningarnas och utbildningarnas sammanlagda pris. Resten är de minimis -stöd och för det svarar Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF).