Lönegaranti

Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller blir insolvent kan du söka dina obetalda löner via lönegarantin. Den är lagstadgad.

Sök lönegaranti inom tre månader från att din lönefordran förfallit. Efter tidsfristen kan fordran inte betalas i form av lönegaranti.

  • Ladda ner och skriv ut ansökan om lönegaranti via länken till höger.
  • Lämna ansökan till vilken TE-byrå eller ELY-central som helst.

Ansökan handläggs på en ELY-central. Handläggningstiden varierar från fall till fall, men är ca åtta månader. 

Du får mer information av ELY-centralerna