Ditt första Euresjobb för ungdomar

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Ditt första Euresjobb är ett projekt som syftar till att hjälpa ungdomar mellan 18 och 35 år att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Dina möjligheter att få arbete kan stödjas ekonomiskt. 

Ditt första Euresjobb kan hjälpa dig, om du vill

 • få arbetserfarenhet inom din bransch, fastän du redan skulle ha jobbat inom ett EU-land
 • komma i gång i arbetslivet
 • byta yrkesinriktning

Du kan ansöka om stöd via Ditt första Euresjobb -projektet, om du

 • är mellan 18 och 35 år
 • är EU-medborgare och lagligt bosatt i ett EU-land

Ekonomiskt stöd

När du har hittat ett ledigt jobb i ett annat EU-land och har kommit överens om en anställningsintervju, kan du få ekonomiskt stöd

 • 100–350 euro för intervjuresan beroende på avståndet
 • 700–1400 euro för att slå dig ner i det nya landet eller för flyttningskostnaderna då det är säkert att du fått jobbet. Stödets storlek bestäms utgående från det land du flyttar till
 • upp till 2000 euro för språkutbildning enligt de verkliga kostnaderna
 • 400 euro för erkännande av kvalifikationer
 • högst 500 euro som kompletterande flyttningsbidrag. Detta stöd är enbart för unga med särbehov.

Villkor för stödet

 • Arbetsavtalet måste ingås för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minst 50% av heltidsarbetet i mållandet.
 • Sök stöd för intervjuresan och flyttningskostnaderna på förhand, innan du åker på intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Det är möjligt att anhålla om stöd till EU-länder samt till Norge och Island, men inte till Schweiz eller Liechtenstein.
 • Det beviljas inte längre stöd för en platsintervju och/eller för att bosätta sig, då jobbet berör Business support/ Callcentre arbetsuppgifter där försäljning och marknadsföring via telefon ingår.

Stöd för språkutbildning, erkännande av kvalifikationer samt kompletterande flyttningsbidrag

 • Du kan också ansöka om stöd för språkutbildning, erkännande av examen eller kompletterande flyttningsbidrag om specialbehov föreligger.
 • Besluten fattas från fall till fall.
 • En bekräftelse över att stöd erhålls för specialbehov bör fås på förhand, innan du inleder språkutbildning eller processen om att få examen erkänd. Även behovet av att få specialstöd bör utredas på förhand.
 • Ersättning utbetalas mot kvitto retroaktivt.

Vad ska jag göra härnäst?

Sveriges projekt beviljar stöd för 18-35 åriga sökande i frågor som berör jobbet. Information om Ditt första Euresjobb-projektet och ansökningsblanketterna hittar du på adressen

www.yourfirsteuresjob.se 

Om du har en arbetsintervju eller ett jobb på lut:

 1. Välj ansökningsblankett som du fyller i, skriver ut och undertecknar.
  -Observera att ansökningar som saknar underskrift inte behandlas.
 2. Bifoga en kopia av ditt pass och resebokningar, kopior över examensbetyg eller CV, platsannonsen samt intyg över att du förvaltar över ditt bankkonto
  -Ifall det inte är möjligt för dig att skanna blanketten och filerna, kan du fotografera dem och skicka dem som bilder
  -För att visa att du förvaltar över ditt bankkonto kan du t.ex. ta en skärmdump av nätbanken
 3. Skicka ansökan till adressen yfej(a)arbetsformedlingen.se.

Något att fråga?

Om du har frågor om Ditt första Euresjobb- stödet, kontakta din arbets- och näringsbyrå eller skicka e-post till: yfej(a)te-toimisto.fi