Reactivate-stöd för 35 år fyllda

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Projektet Reactivate strävar till att hjälpa arbetssökande som är minst 35 år gamla att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Det finns tre Reactivate projekt: Italienskt, tyskt och polskt projekt.

Mera information om de här projekten kan du få genom att läsa på denna sida, i högra kanten.

Du kan ansöka om stöd från projektet Reactivate om du är

 • minst 35 år gammal
 • EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land
 • arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.

Ekonomiskt stöd

När du hittat ett ledigt jobb i ett annat EU-land och kommit överens om en arbetsintervju kan du få ekonomiskt stöd för

 • intervjuresan
 • bosättningsstöd för att slå sig ner i eller flytta till det nya landet efter att arbetsplatsen bekräftats
 • språkutbildning i enlighet med de verkliga kostnaderna
 • erkännande av behörighet
 • familjestöd

Villkor för beviljande av stöd

 • Du måste vara arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.
 • Arbetsavtalet ska skrivas för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minska 50 % av heltidsarbete i mållandet.
 • Ansök om stöd för intervjuresan och för flyttningskostnader samt familjestöd i god tid innan du inleder intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Du kan ansöka om stöd för flyttning till EU-länder (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).

Vad gör jag till följande?

Det finns tre Reactivate –projektet, av vilka du kan välja det projekt som passar dig själv bäst. Arbetskraftsmyndigheterna i Tyskland och Italien koordinerar projekten. Projektet i Polen koordineras av ett privat universitet.

Reactivate i Tyskland

Projektet stöder enbart arbetssökande som vill komma in på den tyska arbetsmarknaden. Tyskland önskar sökande främst från följande branscher: ingenjörer och sakkunniga inom den tekniska branschen, läkare samt andra sakkunniga inom hälsovårdsbranschen och sakkunniga inom hotell- och restaurangbranschen. I fall du är intresserad av projektet, så skicka oss ditt CV på engelska eller tyska så skickar vi den vidare till Tyskland. Du får mer info om den tyska arbetsmarknaden på webbplatsen: 

Make it in Germany: the official website for qualified professionals

Du kan också ta direkt kontakt med Eures i Tyskaland. zav(at)arbeitsagentur.de och  +49 228 7131313

Reactivate i Italen

Italien beviljar stöd för arbete, arbetspraktik eller läroavtalsutbildning åt sökande som är över 35 år gamla. Huvudvikten ligger på uppgifter inom turistbranschen samt inom logistik-, ingenjörs- och hälsovårdsbranscherna.

För att eventuellt kunna få stödet förutsätts det registrering i projektets CV-bank på adressen
ReAct reactivate job. 

Kolla också videon:
Participate in Reactivate!

Då ett lämpligt jobb hittas tar projektarbetarna kontakt och berättar om jobbet som står till buds.
Härefter kommer den sökande tillsammans med projektarbetaren överens om hur man framskrider i ärendet.
Huvudvikten ligger på uppgifter inom turistbranschen samt inom logistik-, ingenjörs- och hälsovårdsbranscherna.

Reactivate i Polen

Projektet koordineras av högskolan för handelsvetenskaper och innovationer i Lublin. Ett kompanjonsnätverk som leds av högskolan i Lublin erbjuder tjänster inom ramen för projektet. Med i kompanjonsnätverket är bl.a. handelskammare och utbildningsinstitut från Italien, Belgien, Spanien och Grekland.

Via projektet är det möjligt att få stöd för jobb, arbetspraktik eller läroavtalsutbildning. Projektet fokuserar i första hand på arbetsplatser inom hälsovårds- och IT-branschen. En särskild målgrupp är minst 35-åriga långtidsarbetslösa, arbetssökande på landsbygden samt arbetssökande som har sociala, ekonomiska eller hälsomässiga hinder att sysselsätta sig. Förutom ekonomiskt stöd erbjuder projektet t.ex. yrkesvägledning, skräddarsydd utbildning och språkkurser. Bekanta dig närmare med projektet via länken nedan.

Reactivate Consortium, reactivate.wsei.eu

För att erhålla stödet förutsätts det att du registrerar dig  via följande webbsida http://reactivate.wsei.eu/register/  För tillfället rekommenderar vi att du i samband med registreringen väljer högskolan i Lublin av de fem aktörer som erbjuder tjänster.

Registrera dig för att anhålla om Reactivate-stödet

Frågor?

Om du har frågor om Reactivate stödet kan du skicka e-post: yfej(at)te-toimisto.fi eller kontakta din arbets- och näringsbyrå 

Lokala TE-tjänster