Reactivate-stöd för 35 år fyllda

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Projektet Reactivate strävar till att hjälpa arbetssökande som är minst 35 år gamla att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Det finns tre Reactivate projekt: Italienskt, tyskt och polskt projekt.

Mera information om de här projekten kan du få genom att läsa på denna sida, i högra kanten.

Du kan ansöka om stöd från projektet Reactivate om du är

 • minst 35 år gammal
 • EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land
 • arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.

Ekonomiskt stöd

När du hittat ett ledigt jobb i ett annat EU-land och kommit överens om en arbetsintervju kan du få ekonomiskt stöd för

 • intervjuresan
 • bosättningsstöd för att slå sig ner i eller flytta till det nya landet efter att arbetsplatsen bekräftats
 • språkutbildning i enlighet med de verkliga kostnaderna
 • erkännande av behörighet
 • familjestöd

Villkor för beviljande av stöd

 • Du måste vara arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.
 • Arbetsavtalet ska skrivas för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minska 50 % av heltidsarbete i mållandet.
 • Ansök om stöd för intervjuresan och för flyttningskostnader samt familjestöd i god tid innan du inleder intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Du kan ansöka om stöd för flyttning till EU-länder (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).

Vad är nästa steg?

Vänligen läsa mera information om projekten under rubriken Reactivate-projekten på denna sida, i högra kanten.

Frågor?

Om du har frågor om Reactivate stödet kan du skicka e-post: yfej(at)te-toimisto.fi eller kontakta din arbets- och näringsbyrå 

Lokala TE-tjänster