Reactivate and relocate-stöd för 35 år fyllda

Ekonomiskt stöd för att hitta ett jobb i ett annat EU-land

Projektet Reactivate and Relocate 35+ strävar till att hjälpa arbetssökande som är minst 35 år gamla att hitta ett jobb i ett annat EU-land. Det finns tre Reactivate and Relocate 35+ projekt. Finländare söker vanligtvis från projektet som Sverige koordinerar, men Frankrike och Italien har var och en sina egna projekt. Mera information om de här projekten kan du få genom att läsa på denna sida, i högra kanten. Informationen på denna sida (här under) gäller först och främst det svenska projektet.OBS! Det svenska projektet har upphört 19 oktober, men det är möjligt att skicka ansökan till det franska projektet ända fram till slutet av år 2018.

Du kan ansöka om stöd från projektet Reactivate and relocate om du är

 • minst 35 år gammal
 • EU-medborgare som är officiellt bosatt i ett EU-land
 • arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.

Ekonomiskt stöd

När du hittat ett ledigt jobb i ett annat EU-land och kommit överens om en arbetsintervju kan du få ekonomiskt stöd för

 • intervjuresan 100–350 € beroende på avstånd
 • bosättningsstöd för att slå sig ner i eller flytta till det nya landet efter att arbetsplatsen bekräftats, 700–1 400 € beroende på målland
 • språkutbildning i enlighet med de verkliga kostnaderna upp till 800 €
 • erkännande av behörighet jämnt 400 €
 • familjestöd max. 1 000 € om din familj flyttar med dig.

Villkor för beviljande av stöd

 • Du måste vara arbetslös arbetssökande, arbetssökande som arbetar på deltid, person som byter bransch eller jobb.
 • Arbetsavtalet ska skrivas för minst 6 månader och arbetstiden ska vara minska 50 % av heltidsarbete i mållandet.
 • Ansök om stöd för intervjuresan och för flyttningskostnader samt familjestöd i god tid innan du inleder intervjuresan eller flyttar från landet.
 • Du kan ansöka om stöd för flyttning till EU-länder (inte Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein).
 • Stöd för intervjuresor och/eller flyttning beviljas inte längre för Business Support/Callcentre-jobb som innehåller försäljning och telemarketing.

Stöd för språkutbildning och erkännande av behörigheter

 • Du kan också ansöka om stöd för språkutbildning, erkännande av behörigheter och kompletterande flyttningsstöd för specialbehov.
 • Besluten fattas fall för fall.
 • Du måste få bekräftelse på att stöd beviljas för specialbehov innan du inleder språkutbildningen eller processen för att erkänna din examen.
 • Ersättningen betalas i efterskott mot uppvisat kvitto.

Vad är nästa steg?

Vänligen läsa mera information om projekten under rubriken Reactivate and Relocate -projekten på denna sida, i högra kanten. OBS.! Det svenska projektet har upphört för tillfället.

Frågor?

Om du har frågor om Reactivate and relocate-stödet kan du kontakta din arbets- och näringsbyrå eller skicka e-post: yfej(at)te-toimisto.fi