Hitta jobb i Finland

För arbetssökande och arbetstagare

Finland är ett av världens bästa ställen att bo och jobba! Det finländska arbetslivet är jämlikt och rättvist. På dessa sidor hittar du stegen för att börja arbeta och leva i Finland.

Innan du flyttar till Finland

När du anländer till Finland

När du arbetar i Finland

Livet i Finland

Vanliga frågor

Work in Finland video: Adam, Entrepeneur (YouTube, 2:55 min)


För arbetsgivare

Behöver ditt företag en arbetstagare från utlandet? Det är bra att omsorgsfullt planera internationell rekrytering. På webbplatsen Suomi.fi:s företagssidor hittar du stegen för en lyckad rekrytering.


Rekrytering från utlandet

Anställningsfrågor som gäller utländska arbetstagare

Erkännande av utländsk examen

Utländsk praktikant

Arbetstagare utstationerade från utlandet till Finland

Stöd för en utländsk arbetstagare

 
EURES hjälper vid rekrytering i Europa

Team Finland logo, länk: team.finland.fi/sv/framsida

Team Finland samlar alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader.

 

Sakkunnig inom äldreomsorgen, utreseland Bangladesh
”Finland är bildskönt”