Pension

I Finland går man i pension i genomsnitt som 63–68-åring. I de flesta fall berättigar permanent boende i Finland till pension.

En person tjänar vanligen in sin pension enligt lagstiftningen i det land där han eller hon arbetar. När en arbetstagare eller företagare går i pension, har han eller hon rätt att få pension från alla de länder där han eller hon har omfattats av pensionsskyddet. 

Man kan ansöka om dessa pensioner via en pensionsanstalt i det land där man är permanent bosatt. Pensionen kan betalas till pensionstagaren också i hans eller hennes nya hemland.

I Finlands pensionssystem finns också en garantipension för invandrare, som kan betalas till invandrare som har bott i Finland i minst tre år. Observera att man alltid måste ansöka om pensionen. Ansökan kan lämnas till FPA, en arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen.

Om du flyttar från Finland efter att du har gått i pension, ska du innan du reser skaffa ett intyg över de pensionsavgifter som du har betalat i Finland. Intyget får du från Pensionsskyddscentralen.