Vanliga frågor

Sidans innehåll

Hur hittar jag jobb i Finland?
Hur gör jag om jag vill bli företagare i Finland?
Vilka tillstånd behöver jag för att bo och arbeta i Finland?
Hur vet jag om mina kvalifikationer duger i Finland?
Vad ska jag komma ihåg när jag flyttar till Finland?
Vad är en hemkommun?
Vilken nivå håller lönerna i Finland?
Vad ska jag beakta i beskattningen?
Var kan jag studera finska?

Hur hittar jag jobb i Finland?

Lediga platser hittar du lättast i webbtjänsten TE-palvelut.fi. Du kan också kontakta företag direkt, eftersom många jobb inte förklaras lediga på den öppna arbetsmarknaden utan är så kallade dolda jobb.

Lediga jobb

Hur gör jag om jag vill bli företagare i Finland?

För att grunda ett företag ska du ordna med bl.a. tillstånds- och registreringsärenden, beskattning och försäkringar. Information om att grunda ett företag och om företagande finns

Företagssidorna på webbplatsen Suomi.fi (suomi.fi)

Mer info på 

Bli företagare i Finland -guiden (uusyrityskeskus.fi, pdf - 1,74 Mt)
Vill du bli företagare?-sidan.

Vilka tillstånd behöver jag för att bo och arbeta i Finland?

Om du är medborgare i något annat än ett EU/EES-land behöver du uppehållstillstånd för arbetstagare. Om du är medborgare i ett EU/EES-land ska du registrera din uppehållsrätt på Migrationsverket.

Dessutom ska medborgare i alla länder registrera sig och göra flyttningsanmälan hos magistraten, om vistelsen i Finland varar i minst ett år. Observera också att det för vissa yrken krävs beslut om erkännande av examen.

Mer info

Se till att dina tillstånd är i ordning
Registrera dig när du anländer till Finland
Kontrollera om du har rätt kvalifikationer

Hur vet jag om mina kvalifikationer duger i Finland?

För vissa yrken finns lagstadgade behörighetskrav och då krävs ett beslut om erkännande av examen. Utbildningsstyrelsen fattar beslut om utländska kvalifikationer ger behörighet för en tjänst i Finland och har gett en förteckning över reglerade yrken i Finland.

Mer information

Utbildningsstyrelsen - reglerade yrken i Finland (oph.fi)
Kontrollera om du har rätt kvalifikationer

Vad ska jag komma ihåg när jag flyttar till Finland?

Inför flyttningen ska du ordna med tillstånds- och registreringsärenden, flyttgods, bostad och andra praktiska arrangemang. Det lönar sig att ta reda på vilken myndighet som sköter vilket ärende

Ansvarsfördelning i migrationsärenden (migri.fi)

Lägg också märke till allt som har att göra med legalisering av dokument. Information om legaliseringen av dokument finns i guiden 

Grundläggande information om Finland

Här hittar du kontaktinformation till auktoriserade translatorer i Finland

Auktoriserade translatorer i Finland (oph.fi)

Tips hittar du på 

Komihåglista för dig som flyttar till Finland (infopankki.fi)
Livet i Finland

Vad är en hemkommun?

Din hemkommun är den kommun där du är permanent bosatt. Kom ihåg att anmäla dig hos magistraten för att registrera din hemkommun. Se kontaktinformation

kommunerna (kunnat.net)
magistraterna (maistraatti.fi)

Vilken nivå håller lönerna i Finland?

Information om löner som utbetalas i Finland finns på Statistikcentralens webbplats:
Löner och arbetskraftskostnader (tilastokeskus.fi)

Bekanta dig också med beskattningen:
skatt.fi

Vad ska jag beakta i beskattningen?

Kontrollera om din arbetsgivare är registrerad i Finland eller i något annat land och beakta ditt anställningsförhållandes längd. Observera att skatteavtal mellan Finland och andra länder kan leda till dispenser. 

Kontakta skattekontoret om du är osäker på vilken beskattning som gäller dig

Red ut frågor kring beskattningen

Var kan jag studera finska?

Finska kan du studera på egen hand, på webben eller genom att gå en kurs. Här hittar du tips för studier

Utbilding i finska eller svenska
Tervetuloa töihin! (Welcome to work!) (elearning.fi)