CV-netti för arbetssökande

Bästa användare av CV-netti / abonnent av CV-vahti

Bruket av CV-netti har upphört 30.6.2019. Det är i fortsättningen frivilligt för en arbetslös arbetssökande att göra ett CV.

Arbetsmarknadstorget utvecklas som bäst och utgör ett alternativ då det gäller jobbsökning och rekrytering av personal. Den arbetssökande kan göra en jobbsökarprofil och utgående från den föreslår tjänsten lämpliga lediga jobb. Senare i höst kommer Arbetsmarknadstorget att erbjuda även arbetsgivare bättre redskap.

Arbetsmarknadstorget utvecklas med offentliga medel och användningen av tjänsten är frivilligt.

tyomarkkinatori.fi

Med vänlig hälsning,
TE-tjänster