Då du får en arbetsplats

Gör ett arbetsavtal

Anställningsförhållandet uppstår när du med arbetsgivaren avtalar om vad du ska jobba med och hur mycket du får lön för det.

Arbetsavtal har inga formkrav, så du kan ingå det muntligt, skriftligt eller elektroniskt. Men det lönar sig att alltid ingå skriftligt avtal.

Läs mera om anställningsärenden

Meddela TE-byrån om ändringar i din jobbsökningssituation

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån så kom ihåg att anmäla förändringar i din jobbsökningssituation till TE-byrån och till betalaren av arbetslöshetsförmån.

Så sköter du ärenden med oss