Aktiveringsmodellen

Aktiveringsmodellen har medfört förändringar vad gäller rätten till arbetslöshetsförmån. Förnyelserna påverkar största delen av arbetssökandena vid arbets- och näringsbyrån.

För att få full arbetslöshetsförmån måste du uppfylla villkoret för aktivitet. Fpa eller din arbetslöshetskassa kontrollerar om du uppfyller villkoret för aktivitet och betalar ut stöd enligt detta.

Arbets- och näringsbyrån deltar inte i uppföljningen av aktiviteten.

Det har kommit fler möjligheter att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen:

  • aktivitet kan tjänas in genom deltidsstudier och kortvariga studier från och med den 31 december 2018
  • från och med den 1 april 2019 kommer det att finnas fler aktörer än i nuläget som ordnar verksamhet genom vilken aktivitet tjänas in.   

Vem berörs inte av aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen gäller inte dig som

  • får förmån baserat på arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning
  • är närstående- eller familjevårdare
  • har lämnat in en ansökan om invalidpension till ett pensionsbolag
  • får arbetslöshetsförmån på grund av permittering på heltid i mindre än 65 dagar.

Uppfyllande av villkoret för aktivitet

För att din arbetslöshetsförmån ska bevaras som förut, måste du uppfylla villkoret för aktivitet.

Det här innebär att du under en granskningsperiod till exempel ska

Gör så här

Kontakta arbets- och näringsbyrån om du har frågor om de tjänster som arbets- och näringsbyrån ordnar.

Tag också kontakt med arbets- och näringsbyrån om du vill börja studera eller meddela om perioder då du arbetat eller idkat företagsverksamhet i mer än två veckor.

Det lättaste sättet är att lämna ett meddelande eller en kontaktförfrågan i e-tjänsten.  Det lättaste sättet är att lämna ett meddelande eller en kontaktförfrågan i e-tjänsten.

Mina e-tjänster

Du kan vända dig till Fpa eller arbetslöshetskassan om du har frågor som gäller aktiveringsmodellen. Meddela också din aktivitet till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen då du ansöker om arbetslöshetsförmån.

Observera att alla tjänster genom vilka du tjänar in aktivitet inte ordnas av arbets- och näringsbyrån. I fråga om tjänster som inte ordnas av arbets- och näringsbyrån är det bäst att direkt kontakta den som ordnar tjänsten.

En lista över de tjänster som erbjuds kommer att finnas i Suomi.fi-tjänsten inom kort.

Närmare information om aktiveringsmodellen finns till exempel på webbplatsen med vanliga frågor om aktiveringsmodellen.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Hur lång är en granskningsperiod?

Aktiveringsmodellens granskningsperiod är 65 betalningsdagar av arbetslöshetsförmån, det vill säga vanligen cirka tre månader.

Om du uppfyller villkoret för aktivitet, ändras inte beloppet på din arbetslöshetsförmån. Om du inte uppfyller villkoret för aktivitet, minskar arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent jämfört med den ursprungliga under nästa granskningsperiod. Nedskärningen motsvarar en betalningsdag i månaden.

Därefter minskar arbetslöshetsförmånen inte på nytt även om du inte uppfyller villkoret för aktivitet under granskningsperioden.