Studier och arbetslöshetsförmån

Som studerande på heltid är du inte berättigad till arbetslöshetsförmån – och inte heller under ferier. Om du studerar på heltid tryggas din utkomst av studiestöd som beviljas av FPA. På den här sidan hittar du information om när dina studier betraktas som studier på heltid och hur du påvisar att du slutfört dem.

Meddela TE-byrån att du studerar. TE-byrån avgör om du ska betraktas som studerande på heltid eller deltid. Du behöver dock inte anmäla fritidsstudier i liten skala såsom språkkurser på arbetarinstitut.

Studier på heltid och deltid

Målet med studier på heltid är att avlägga

 • yrkeshögskoleexamen
 • högre yrkeshögskoleexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet

Studier på heltid är också gymnasieutbildning, vars omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser, dvs. i praktiken gymnasieutbildning för unga och gymnasieutbildning som ordnas i internatskola.

Studier i enlighet med lagen om grundläggande yrkesutbildning bedrivs på heltid, och målet är

 • yrkesexamen eller del av yrkesexamen
 • förberedande yrkesutbildning eller
 • handledande utbildning inför arbete och ett självständigt liv

Som studier på heltid betraktas också andra än ovan nämnda studier, om

 • studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst fem studiepoäng eller tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad
 • studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, om den inte fastställts som studiepoäng eller -veckor eller kompetenspoäng

För studier på deltid kan du beviljas arbetslöshetsförmån om du även uppfyller de andra arbetskraftspolitiska förutsättningarna. Även studier på heltid kan betraktas som studier på deltid om du arbetat eller sysselsatt dig som företagare under studierna.

Slutförande av studierna

Dina studier betraktas som heltidsstudier tills du visar att du slutfört dem. Om du slutför hela lärokursen i gymnasium eller grundläggande utbildning betraktas du alltid som studerande på heltid till slutet av terminen.

Du kan vid behov visa att dina studier slutförts till exempel med

 • examensbetyg
 • skiljebetyg
 • utredning om att den förberedande utbildningen för fristående prov har avslutats

Att du avslutat studierna påvisas också av att dina studier varit avbrutna i minst ett år. Avbrytande av studierna innebär att du inte fått studieprestationer eller deltagit i undervisningen eller hållit på med till exempel ditt slutarbete under handledning.

Stöd för frivilliga studier genom arbetslöshetsförmån

TE-byrån kan stödja frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Beviljandet av stödet förutsätter bland annat att du studerar på heltid och att TE-byrån har konstaterat utbildningsbehovet.

Kontakta TE-byrån i god tid: Om stödet för frivilliga studier avtalas i sysselsättningsplanen eller i den ersättande planen innan du påbörjar studierna.

Läs mer på sidorna Yrkesval och utbildning hur frivilliga studier stöds med arbetslöshetsförmån.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån