Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte – kommunen hjälper dig att bli sysselsatt

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte förbättrar livskompetensen och ökar sysselsättningsmöjligheterna. Verksamheten är avsedd för dem som varit arbetslösa en längre tid.

Du kan staka ut en väg mot den öppna arbetsmarknaden genom att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Det handlar inte om ett arbetsförhållande, utan målet är att du ska vänja dig vid exempelvis spelreglerna i arbetslivet och stärka din livskompetens.

Arbetsverksamhet i kommuner och föreningar

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas av kommunen. Verksamheten är i allmänhet förlagd till kommunens verksamhetsställen och föreningar.

Tjänstemännen vid TE-byrån och kommunen gör upp en aktiveringsplan med dig. I den kommer ni överens om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och dess innehåll.

Boka tid hos TE-byrån för att diskutera aktiveringsplaner och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.