Stöd för sysselsättning

Det lönar sig att aktivt söka arbete eller utbildning i många källor. Om arbetslösheten blir långvarig eller känns svår får du hjälp på arbets- och näringsbyråerna.

På webben finns mångsidig information, erfarenheter och stöd som hjälper dig att välja.  

  • Yrkesinfo ger information om olika yrken. Här finns också karriärberättelser. Det är inte alltid lätt att hitta sin plats i arbetslivet – här finns verkliga överlevnadsberättelser.
  • AVO-programmet hjälper dig att komma fram till rätt yrkes- utbildningsalternativ. Yrkesvalsprogrammet beaktar förutom dina intressen och talanger även eventuella hälsomässiga eller andra begränsningar.

Arbets- och näringsbyråerna hjälper

Att få jobb hänger inte alltid på ens egen aktivitet. Sysselsättningströskeln kan vara hög av olika orsaker, du har kanske varit hemma med små barn, arbetslösheten har fortsatt eller det är svårare att få arbete på grund av skada eller sjukdom.

Att komma in på arbetsmarknaden kan kräva personlig handledning eller ekonomiskt stöd.  Om det känns som om sakerna inte framskrider utan hjälp kan du vända dig till en TE-byrå.

TE-byråns samarbete med till exempel kommunen, FPA och olika sysselsättningsprojekt förbättrar dina chanser att få jobb. Vägen kan också vara lång och innehålla olika slags kombinationer av tjänster.

Trampa inte på stället. Det finns stöd att få!