Integrationstjänster för invandrare

När du flyttar till Finland kan du på arbets- och näringsbyrån, dvs. TE-byrån, anlita tjänster som främjar integrationen och sysselsättningen.

TE-byrån hjälper dig med jobbsökningen, det finns ett omfattande servi-ceurval med hjälp av vilket din sysselsättning kan stödjas.

Integrationstjänster i första fasen, särskilt avsedda för invandrare

 • handledning och rådgivning för invandrare
 • inledande kartläggning
 • integrationsplan
 • integrationsutbildning.

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande på två sätt

 1. I Mina e-tjänster om du kan logga in på tjänsten med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat från din operatör eller ditt elektroniska ID-kort och dessutom är medborgare i ett EU-/EES-land.
  webbtjänsten Mina e-tjänster
 2. Genom att personligen besöka TE-byrån om du inte kan logga in på Mina e-tjänster eller om du är medborgare i något annat land.
  TE-byråernas kontaktuppgifter

När du har anmält dig som arbetssökande kontaktar vi dig och bokar en besökstid.

När du besöker en TE-byrå första gången ska du ha följande dokument med dig

 • pass eller intyg av polisen över tillfällig beslagtagning av passet
 • uppehållstillstånd eller av polisen beviljat registreringsbevis för EU-medborgares uppehållsrätt
 • befolkningsregisterutdrag från magistraten eller FPA-kort eller annat dokument som visar att du har finsk personbeteckning
 • arbetsintyg och skolbetyg som översatts till finska, svenska eller engelska.

Läs också:

Kund hos arbets- och näringstjänsterna