Information för nya invandrare

På den här sidan finns det länkar till videor på sex olika språk dvs. arabiska, dari, kinesiska, kurdiska/sorani, somaliska och thai. Videorna är avsedda för arbets- och näringsbyråns integrationskunder.

I den första videon berättar man vad det innebär att vara kund hos TE-byrån och på vilket sätt kundprocessen framskrider för den person som ska integreras.

I den andra videon berättar man om rättigheterna och skyldigheterna för dem som är kunder vid arbets- och näringsbyrån. Du kan läsa om innehållet i videorna här:

Innehållet i videorna

Till höger på sidan hittar du en broschyr som är avsedd för arbets- och näringsbyråns kunder som ska integreras. Broschyren finns på 14 olika språk.

OBS! CV-netti tjänsten har upphört 30.6.2019.

Videor

Information för arbetssökande 1 arabiska 

Information för arbetssökande 2 arabiska

Information för arbetssökande 1 dari

Information för arbetssökande 2 dari

Information för arbetssökande 1 kinesiska

Information för arbetssökande 2 kinesiska

Information för arbetssökande 1 kurdiska/sorani

Information för arbetssökande 2 kurdiska/sorani

Information för arbetssökande 1 somaliska

Information för arbetssökande 2 somaliska

Information för arbetssökande 1 thai

Information för arbetssökande 2 thai

 

Videorna och broschyrerna är ursprungligen producerade år 2012 inom ramen för Nylands NTM-centrals projekt Koulutusportti. Projektet finansierades delvis av ESF. Mika Leppänen (Mikaman) står för materialet.