Få jobb med lönesubventionskortet

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande.

 • För dig är lönesubventionen en möjlighet att även få sådant arbete där dina yrkeskunskaper inte riktigt räcker till eller då du har ett handikapp eller en sjukdom som gör det svårare för dig att klara av uppgifterna.

Lönesubventionerat arbete är alltid antingen ett normalt arbetsförhållande eller en läroavtalsutbildning. Arbetsförhållandet kan gälla tills vidare eller vara tidsbundet. Det kan vara en heltids- eller en deltidsanställning.

 • Du får en lön enligt kollektivavtalet för arbetsförhållandet i fråga och om inget kollektivavtal finns får du en sedvanlig och rimlig lön.
 • Din arbetsgivare kan få lönesubvention i högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader.

Arbetsgivaren kan få lönesubvention endast för att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja stöd iför dina lönekostnader om

 • stödet hjälper dig få sysselsättning
 • saken har överenskommits i din sysselsättningsplan
 • arbetsgivaren och ditt arbetsförhållande uppfyller förutsättningarna för att bevilja lönesubvention
 • arbets- och näringsbyrån har tillgång till de anslag som behövs.

Läs mer om lönesubventionen

Gör så här

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån eller då din arbetslöshet fortsätter och ditt servicebehov bedöms på nytt kommer du överens tillsammans med arbets- och näringsbyrån om du behöver lönesubvention för att få jobb.

 • Möjligheten till lönesubventionerat arbete antecknas i din sysselsättningsplan.
 • Om du behöver ett intyg ommöjligheten till lönesubvention som du visar upp för arbetsgivaren då du söker jobb kan du få tillgång till ett lönesubventionskort. Kortet gäller tre månader åt gången.

Sök jobb aktivt:

 • Se till att möjligheten till lönesubvention har antecknats i din sysselsättningsplan.
 • Kontakta intressanta arbetsgivare och sök öppna arbetsplatser.
 • Kom ihåg att nämna för arbetsgivaren om möjligheten att få lönesubvention för att sysselsätta dig.
 • Ifall du får arbetet ska du be arbetsgivaren att kontakta arbets- och näringsbyrån eller lämna in lönesubventionsansökan i god tid innan arbetsförhållandet inleds.
 • Ditt arbetsförhållande kan börja först efter att arbets- och näringsbyrån har beviljat arbetsgivaren lönesubvention.

Även arbets- och näringsbyrån kan erbjuda dig lönesubventionerat arbete.