Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin innebär att TE-tjänsterna erbjuder den unga tjänster eller åtgärder senast inom tre månader från att jobbsökningen inleddes. Tjänsten förbättrar den ungas möjligheter att klara sig på arbetsmarknaden och hitta jobb.

Ungdomsgarantin

 • främjar placeringen i utbildning och på arbetsmarknaden
 • förebygger förlängd arbetslöshet
 • förebygger marginalisering.

Gör upp en sysselsättningsplan på TE-byrån

Om du är en under 25 år gammal ung person eller en 25–29 år gammal nyutexaminerad arbetssökande på en TE-byrå kan du tillsammans med byrån göra upp en sysselsättningsplan. I den ingår tjänster som främjar sysselsättningen.

Innan du varit arbetslös i tre månader erbjuder TE-byrån bland annat

 • jobb
 • utbildning
 • arbetsprövning
 • jobbsökarträning
 • startpeng
 • lönesubventionerat arbete
 • yrkesvals- och karriärplaneringstjänster.

Om arbetslösheten förlängs erbjuder TE-byrån aktivt tjänster under hela arbetslöshetstiden.

Läs mer om sysselsättningsplanen

Sök utbildning aktivt

Ungdomsgarantin förutsätter också egen aktivitet av den unga.

På våren ska du till exempel söka utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter även om du deltar i arbetsprövning eller annan service. Om du inte gör det kan du råka ut för sanktioner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Vem omfattas av ungdomsgarantin?

Samhällsgarantin för unga omfattar alla

 • som inte fyllt 25 år
 • under 30 år gamla arbetslösa unga som utexaminerats de 12 senaste månaderna och som anmält sig som arbetssökande hos en TE-byrå.

Ungdomsgarantin gäller unga oberoende av om de genomgått yrkesutbildning eller inte.

Ungdomsgarantin gäller också om en ung hänvisas till en icke-offentlig arbetskraftstjänst om vilken avtalats i sysselsättningsplanen. Vid behov kan unga hänvisas till exempelvis kommunens social- och hälsovårdstjänster.

Du får mer information på TE-byråerna och i arbets- och näringsministeriets anvisning om ungdomsgarantin.