Deltidsstudier med arbetslöshetsförmån

Deltidsstudier är sådana studier som inte hindrar dig från att söka och utföra heltidsarbete.

Det centrala med deltidsstatusen är inte studiernas innehåll utan den arbetsmängd som studierna kräver.

Du kan få arbetslöshetsförmån för tiden som du studerar på deltid om du i övrigt är berättigad till arbetslöshetsförmån.

Du måste vara beredd att söka om och ta emot heltidsarbete under tiden du studerar på deltid.

Villkor för deltidsstudier

Studierna är i allmänhet på deltid då studiernas omfattning är

  • högst 5 studiepoäng / 3 studieveckor / 4,5 kompetenspoäng per studiemånad
  • högst 25 veckotimmar, om omfattningen inte har definierats som studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng.

Bedömning görs utgående från läroplanen eller den personliga utvecklingsplanen för kunnandet. Arbets- och näringsbyrån bedömer om studierna är deltidsstudier eller om de är ett hinder för att ta emot arbete.

Även heltidsstudier kan ses som en deltidsyssla, om du under studierna arbetat permanent eller sysselsatt dig som företagare.

Gör så här

Om du planerar att deltidsstudera då du är kund hos Arbets- och näringsbyrån, ta kontakt med din egen byrå i god tid före studierna inleds.

Vid behov reder arbets- och näringsbyrån ut dina studiers omfattning med en utredningsbegäran eller på ett annat sätt och ger ett utlåtande över studierna till den som betalar, det vill säga FPA eller arbetslöshetskassan.

Du måste dock inte meddela om mindre, hobbymässiga studier, till exempel om du studerar ett främmande språk vid ett arbetarinstitut.

I fortsättningen kan också deltidsstudier påverka villkoret för aktivitet. Om du vill uppfylla villkoret för aktivitet med deltidsstudier ska dessa meddelas till Arbets- och näringsbyrån.

Aktiveringsmodellen

Från och med den 31 december 2018 kan också deltidsstudier uppfylla villkoret för aktivitet i aktiveringsmodellen, så länge som studierna har utretts på förhand tillsammans med arbets- och näringsbyrån. Dessa studier måste också på något sätt förbättra dina yrkesmässiga färdigheter eller stöda företagsverksamhet.

Ett fall av deltidsstudier kan uppfylla villkoret för aktivitet för högst sex månader, det vill säga ungefär två uppföljningsperioder.

Olika sätt att studera med arbetslöshetsförmån

Klicka på bilden nedan för att komma till en sida där det framgår olika sätt att studera med arbetslöshetsförmån.(på finska)

Linkki, joka ohjaa eteenpäin sivulle nimeltä Eri tavat opiskella työttömyysetuudella