Integrationsutbildning för invandrare

Integrationsutbildningen förbättrar vuxna invandrares möjligheter att delta i det finländska samhället. För att få arbetslöshetsförmån måste du delta i en första kartläggning och studera vid integrationsutbildningen. Skyldigheten att delta i utbildningen gäller både arbetskraftsutbildningen och den frivilliga utbildningen som sker med arbetslöshetsförmån.  

I integrationsutbildningen

  • lär sig deltagarna finska eller svenska och kommunikationsfärdigheter
  • lär sig deltagarna färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet
  • får deltagarna en personlig yrkesplan.

Som arbetskraftsutbildning kan invandrare också avlägga grundskole- eller gymnasiestudier om de underlättar inträdet på arbetsmarknaden eller fortbildningen.

Integrationsutbildningen anordnas enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter.