Nu är det möjligt att anmäla lönesubventionerade platser och bläddra bland platserna 24/7 på nätet

16.12.2019, uppdaterad 17.1.2020

TE-tjänsternas e-tjänster har förnyats. Arbetsgivare kan nu anmäla lediga lönesubventionerade platser i e-tjänsten för företag och arbetsgivare. 

Därtill kan arbetssökande med en sysselsättningsplan, i vilken man kommit överens om lönesubvention fr.o.m. 16.12.2019, bläddra bland lönesubventionerade platser i Mina e-tjänster för personkunder. Om det hittas annonser som motsvarar sökvillkoren syns de i avsnittet Möjliga platser med lönesubventionering på Mina e-tjänsters ingångssida.

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Innan arbetsplatsen anmäls är det skäl för arbetsgivaren att göra ett preliminärt test (på finska) på sidan te-palvelut.fi/palkkatuki för att se om förutsättningarna för att ansöka om stödet uppfylls.

Lönesubventionstest (på finska)

TE-byrån fattar beslut om beviljandet av lönesubvention, varefter ansökan om stödet och utbetalning av stödet, sker snabbast via e-tjänster för företag och arbetsgivare.

Lönesubvention kan ges till företag, samfund, kommuner och samkommuner samt hushåll för både fasta och tidsbundna anställningsförhållanden. Lönesubvention kan även beviljas anställningsförhållanden på deltid, om det enligt utredningen anses ändamålsenligt. Om anställningen kan stödas, grundar sig stödbeloppet på en utredning gjord av TE-byrån över andra förutsättningar för att få stödet.

Sköt ärendet på nätet och spara tid!

Mer info

Om lönesubvention och hur man ansöker om det

Hur man ansöker om utbetalning av stödet