Nyhetsarkiv 2019

December

31.12.2019 Privata tjänsteleverantörer kan nu föra sina tjänster till Jobbmarknaden
30.12.2019 Från årets början kan svenskspråkiga kunder i alla sina te-tjänster ärenden ringa till ett servicenummer
20.12.2019 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i november
18.12.2019 Lagändringar i utkomstskyddet för arbetslösa fr.o.m. början av nästa år
16.12.2019 Aktiveringsmodellen avskaffas vid ingången av 2020
16.12.2019 Nu är det möjligt att anmäla lönesubventionerade platser och bläddra bland platserna 24/7 på nätet
04.12.2019 Avvikande öppettider för TE-tjänsternas telefonservice under jul och nyår

November

28.11.2019 Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet
26.11.2019 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober
20.11.2019 Som sökanden av utbetalning av lönesubvention kan du påskynda behandlingen av din utbetalningsansökan
20.11.2019 Poststrejkens inverkan på verksamheten vid TE-byråerna
19.11.2019 Utbetalningen av arbetslöshetsförmåner kring jul och nyår tidigareläggs
15.11.2019 Inkomstregistrets inverkan på ansökan av inkomstrelaterad dagpenning
14.11.2019 Arbetsmarknadsprognos: Strukturella problem begränsar sysselsättningsökningen
14.11.2019 Katso-identifieringen upphör 27.11.2019 - övergå till Suomi.fi -identifikation och fullmakt
08.11.2019 Poststrejken är över - fortfarande fördröjningar i utdelningen av vår brevpost
06.11.2019 Effekterna av aktiveringsmodellen har nu bedömts
01.11.2019 TE-telefonservicen betjänar idag fredagen 1.11. kl. 9-15

Oktober

24.10.2019 FPA:s och TYJ:s kampanj: Så här förenar du arbete och arbetslöshetsförmåner
22.10.2019 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i september
15.10.2019 En ung person som inträder på arbetsmarknaden kan förvänta sig arbeta i 32 år och vara arbetslös i fyra år enligt ANM:s analys
14.10.2019 Arbetslivsbarometern 2018: Äldres arbetsförmåga har utvecklats i bättre riktning
03.10.2019 Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 6.10.2019 kl. 8-13
02.10.2019 FPA:s webbpublikation Mittiallt.fi ger nyttiga tips i olika livssituationer

September

30.09.2019 UF-centralen och NTM-centralen börjar använda inkomstregistrets uppgifter den 1 januari 2020
27.09.2019 Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har minskat
26.09.2019 Suomi.fi-identifikation: Nordeas kunder identifierar sig endast med kodapp eller -kalkylator från och med den 27 september
25.09.2019 Verkställandet av regeringens sysselsättningspaket inleds med försök i städerna
24.09.2019 Sysselsättningsöversikten: Antalet arbetslösa arbetssökande över 10 000 färre än ett år tidigare
19.09.2019 Arbetsministern: Sysselsättningspaketet påskyndar sysselsättningen och ökar delaktigheten
17.09.2019 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!
13.09.2019 Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta arbete och medarbetare
13.09.2019 Företagsbarometern: Det uppstår färre nya arbetstillfällen hos små och medelstora företag
04.09.2019 Arbetssökandes Suomi.fi-meddelanden i användning 9.9.2019
04.09.2019 Höstens gemensamma ansökan till finskspråkiga utbildningar vid yrkeshögskolor och universitet pågår den 4-18.9.2019
04.09.2019 Välkommen att bekanta dig med den nya versionen av Jobbmarknad
02.09.2019 Problem med utdelningen av brev på grund av poststrejken - du kan sköta dina ärenden normalt på webben
02.09.2019 Under Work in Lapland –rekryevenemanget den 3.9.2019 kl. 11-17 söks 450 arbetstagare till jobb inom turistbranschen

Augusti

29.08.2019 Jobbmarknads gamla Söktjänst stängs fredagen den 30.8. - den nya Jobbmarknad öppnas nästa vecka
21.08.2019 En ny version av Arbetsmarknadstorget tas i bruk i början av september
20.08.2019 Sysselsättningsöversikten för juli: Antalet arbetslösa minskade och antalet nya lediga jobb ökade

Juli

23.07.2019 Sysselsättningsöversikt: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i juni
15.07.2019 Stöd till företagare inom turism – Turismdeal
10.07.2019 Tilläggsansökan till högskolorna pågår
09.07.2019 Skatteinfo för nya företagare eller personer intresserade av företagande
09.07.2019 Arbetstidslagen reformeras, ändringarna i kraft i början av år 2020
05.07.2019 Arbetslös arbetssökande – minns att du ska vara anträffbar också på sommaren
03.07.2019 Norra Österbottens TE-byrå har hand om rådgivnings- och utlåtandeärenden då det gäller utländska vildbärsplockare

Juni

25.06.2019 Sysselsättningsöversikten för maj: Det fanns 3 000 fler nya lediga jobb än i fjol
25.06.2019 Likabehandling och jämställdhet är våra grundläggande värden
20.06.2019 Är du en beväring eller civiltjänsteman som hemförlovas, men saknar jobb? Handla då så här!
18.06.2019 Arbetarskyddet rekommenderar pauser för att orka arbeta vid värmebölja
17.06.2019 Avvikande öppettider i TE-telefontjänsterna under midsommar 20-21.6.
14.06.2019 Från 1.7 får företagares familjemedlemmar arbetslöshetsförmåner på samma grunder som löntagare
12.06.2019 En ny regering och ministrar har utnämnts
07.06.2019 JoBittis svenskspråkiga jobbsökargrupper och CV-workshoppar tar inte för närvarande emot nya deltagare

Maj

28.05.2019 TE-telefonservicen betjänar ons. 29.5 kl. 9-15 och håller stängt Kristi himmelsfärdsdagen tors. 30.5.
23.05.2019 Sysselsättningsöversikten för april: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade
23.05.2019 Tjänsten Sysselsätt skickligt ger företagare råd i anskaffning av arbetskraft samt i arbetsgivarskap
22.05.2019 FPA: Tidigare utbetalning av arbetslöshetsförmåner kring Kristi himmelsfärdsdag
16.05.2019 Arbetarskyddsmyndigheterna påminner: Samma arbetsvillkor för sommarjobbare som för andra anställda
15.05.2019 En ny version av Arbetsmarknadstorget tas i bruk i september 2019
14.05.2019 Konjunkturen svänger och arbetsmarknaden stagnerar enligt ANM:s arbetsmarknadsprognos
14.05.2019 Om du är nyutexaminerad och inte har hittat ett jobb ännu kan du söka om understöd från FPA
10.05.2019 En lägesrapport som utvärderar aktiveringsmodellens konsekvenser har publicerats

April

25.04.2019 Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars
15.04.2019 Betjäningstider över påsk och första maj

Mars

29.03.2019 Tidigare utbetalning av FPA:s arbetslöshetsförmåner kring vårens och sommarens helgdagar
28.03.2019 Brist på arbetskraft inom servicebranschen, överutbud inom kreativa branscher
26.03.2019 Sysselsättningsöversikten för februari: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade
26.03.2019 Brexits inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen under tiden för jobbsökningsresor
25.03.2019 FPA: Från 1.4. kan arbetslösa uppfylla kraven på aktivitet på nya sätt –intyg krävs
25.03.2019 CV-netti tas ur bruk i slutet av juni
22.03.2019 Arbets - och näringsförvaltningen hjälper människor vid pappersbruket i Uleåborg att snabbt hitta nya jobb
21.03.2019 Deltidsanställda behöver inte längre vänta på sin arbetslöshetsförmån
13.03.2019 Arbetsprövning är en viktig och välfungerande arbets- och näringstjänst
12.03.2019 Rekordmånga löntagare tror att de hittar ett nytt jobb om de blir arbetslösa
11.03.2019 Löntagarnas organisationsgrad sjönk till under 60 procent 2017 visar utredning
11.03.2019 Kunderna hos TE-tjänsterna upplever de regelbundna intervjuerna som nyttiga
05.03.2019 Rekryteringsevenemanget Finland Works ordnas på webben den 4.4.2019

Februari

26.02.2019 Sysselsättningsöversikten för januari: 34 400 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare
26.02.2019 ANM:s tjänstemannainlägg: Även svåra lösningar bör tas i bruk för att höja sysselsättningsnivån
25.02.2019 Stor arbetskraftspotential bland långtidsarbetslösa visar undersökning
11.02.2019 FPA-Tips beskriver möjligheter till kortvariga studier

Januari

31.01.2019 Sysselsättningsanslag för 2019 tilldelades NTM-centralerna
28.01.2019 Mångsidig hjälp i olika skeden av företagandet #KylläLöytyy!
24.01.2019 Sysselsättningsöversikten för december: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade och antalet nya lediga jobb ökade
21.01.2019 Arbetslösheten kostar samhället för mycket säger minister Lindström
21.01.2019 Integrations- och arbetskraftsutbildning fungerar som vägar in i arbetslivet -kvaliteten på utbildningarna följs upp
18.01.2019 Tidtabeller för gemensam ansökan våren 2019
18.01.2019 Söker du efter kunniga arbetstagare i Europa? Meddela oss dina lediga platser – vi marknadsför dem på mässor i Holland
08.01.2019 Lön för deltidsarbete fördröjer inte längre arbetslöshetsförmånen
07.01.2019 Unga framåt i arbetslivet! och Unga i jobb! –tjänsterna prioriterar ungas behov
04.01.2019 De regionala sysselsättningsförsöken avslutades i slutet av år 2018