Arbetsgivare är skyldiga att meddela arbets- och näringsbyrån när minst tio arbetstagare sägs upp

26.3.2020Arbetsgivare ska från och med den 9 april 2020 meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Motsvarande skyldighet gäller arbetsgivare som säger upp minst tio arbetstagare på grund av ett saneringsförfarande eller försättande i konkurs som gäller företaget.

Utöver meddelandet till arbets- och näringsbyrån ska arbetsgivaren i de ovannämnda situationerna informera uppsagda arbetstagare om deras rätt till sysselsättningsplan. Sysselsättningsplanen utarbetas när arbetstagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Av meddelandet till arbets- och näringsbyrån ska framgå antalet arbetstagare som sägs upp, deras yrken eller arbetsuppgifter samt tidpunkterna för när anställningsförhållandena upphör.
I fråga om praxis som gäller hur man gör ett meddelande lönar det sig att vid behov kontakta arbets- och näringstjänsterna och följa anvisningarna för detta.

Läs mera

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Arbetsgivare är skyldiga att meddela arbets- och näringsbyrån när minst tio arbetstagare sägs upp (ANM:s meddelande 26.3.2020) (tem.fi)