Uträttande av ärende med fullmakt i TE-tjänsterna

2.10.2017

Arbets- och näringstjänsternas personkunder kan med en fullmakt befullmäktiga en annan person att sköta sina ärenden vid arbets- och näringsbyrån. TE-byrån godkänner ändå inte en allmän fullmakt för uträttandet av ärenden, utan de ärenden som ska skötas bör vara specificerade i fullmakten.

Om du är jobbsökande ska du i regel uträtta dina ärenden personligen, vilket innebär att du inte t.ex. kan, inleda din jobbsökning, anmäla en ändring eller avsluta din jobbsökning eller uträtta ärenden i situationer som kräver personlig närvaro, med en fullmakt.

Bekanta dig med anvisningarna och ladda blanketten:
Uträttande av ärende med fullmakt